2 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn

Sương Mai   Thể loại: Nhạc Trữ Tình

Ôi [Am] em là giọt sương long lanh đầu cành [Dm] mai Cho [Am] tim ta phút vui ở ngoài [B7b5] cuộc vui [E7]  Như [Am] hương lan thơm bay đầy thềm nắng [C] mới Từ [F] kiếp đau nào [E7] xưa tình đã lăn tình [Am] đi Trên môi em còn thấy trăm [Dm] năm câu tình ghi Trong[E7] cung đàn sầu [Dm] ấy ta [E7] buồn như lá [Am] khô  [Am] Thời suối hát chim [Am7]mừng trong tiếng muôn [F]trùng xa [E7] vắng [Dm] Người tha thiết yêu [Dm7]người dẫu dắt trong [Dm6]lòng tóc [E7] tang [Am] Đời thắp nến chong [G]đèn mơ [F]ước cho người đi [E7] tìm Muôn cánh bướm thoát hình còn muốn bay cùng tiếng [Am] em  [Am] Và tiếng hát đưa [Am7]người đi kiếm những [F]người đã [E7] mất [Dm] Tình cũng nhớ mong [Dm7]tình rơi nước mắt [Dm6]buồn tiếc [E7] thương [Am] Tuổi xanh đã qua [G]thì như [F]lá thu vừa chớm [E7] vàng Ngày nào đó sẽ tàn rơi xuống không một tiếng [Am] vang  Ru [Am] ta vào cuộc du Ru đau tình ngẩn [Dm] ngơ Đưa [Am] em về giam [Dm] kín trong [E7] thơ [Am]
Nghệ sỹ: Nguyễn Đình Toàn Khánh Ly

Sương Mai   Thể loại: Nhạc Trữ Tình

Ôi [Am ]em là giọt sương long lanh đầu cành [Dm ]mai Cho [Am ]tim ta phút vui ở ngoài [B7b5 ]cuộc vui [E7 ] Như [Am ]hương lan thơm bay đầy thềm nắng [C ]mới Từ [F ]kiếp đau nào [E7 ]xưa tình đã lăn tình [Am ]đi Trên môi em còn thấy trăm [Dm ]năm câu tình ghi Trong[E7 ]cung đàn sầu [Dm ]ấy ta [E7 ]buồn như lá [Am ]khô  [Am ]Thời suối hát chim [Am7]mừng trong tiếng muôn [F]trùng xa [E7 ]vắng [Dm ]Người tha thiết yêu [Dm7]người dẫu dắt trong [Dm6]lòng tóc [E7 ]tang [Am ]Đời thắp nến chong [G]đèn mơ [F]ước cho người đi [E7 ]tìm Muôn cánh bướm thoát hình còn muốn bay cùng tiếng [Am ]em  [Am ]Và tiếng hát đưa [Am7]người đi kiếm những [F]người đã [E7 ]mất [Dm ]Tình cũng nhớ mong [Dm7]tình rơi nước mắt [Dm6]buồn tiếc [E7 ]thương [Am ]Tuổi xanh đã qua [G]thì như [F]lá thu vừa chớm [E7 ]vàng Ngày nào đó sẽ tàn rơi xuống không một tiếng [Am ]vang  Ru [Am ]ta vào cuộc du Ru đau tình ngẩn [Dm ]ngơ Đưa [Am ]em về giam [Dm ]kín trong [E7 ]thơ [Am]
Nghệ sỹ: Nguyễn Đình Toàn
Nghệ sỹ Nguyễn Đình Toàn

Chưa có thông tin