Register hoặc Login để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Cursum Perficio

Ca sĩ: OTher | Điệu: New Age | 2
              
Intro chords: [Cm] x4 [Fm] x2 [Cm] x2 [Gm] x1 [D#] x1 [Fm] x1 [Cm] x1 [Cm] Cursum perficio [Cm] Cursum perficio [Fm] Cursum perficio [Cm] [Gm] [D#] [Fm] Cursum perficio [Cm] [Cm] [Gm] [C] Cursum perficio [D#] [C#] [G#m] [Bb] x3 [D#] [Cm] Cursum perficio [Cm] Cursum perficio [Fm] Cursum perficio [Cm] [Gm] [D#] [Fm] Cursum perficio [Cm] [Cm] [Gm] [B] Cursum perficio Break: [Em] [Em] [A] [Em] Verbum sapienti (eo plus cupiunt) [Em] Verbum sapienti (Quo plus habent} [A] [Em] eo plus cupiunt [Em] Verbum sapienti (Quo plus habent} [A] [Em] eo plus cupiunt [Em] Post nubila, Phoebus [Em] Post nubila, Phoebus [Em] [A] [C] [D] [Em] Post nubila, Phoeeeeeee-ebus [Em] [A] [Em] Quo plus habent, eo plus cupiunt [Em] [A] [Em] Quo plus habent, eo plus cupiunt [Em] [A] [Em] Quo plus habent, eo plus cupiunt [Em] Post nubila, Phoebus [Em] Post nubila, Phoebus [Em] [A] [C] [D] [Em] Post nubila, Phoeeeeeee-ebus [Em] Post nubila, Phoebus [Em] Post nubila, Phoebus [Em] [A] [C] [D] [Em] Post nubila, Phoeeeeeee-ebus [Am] [Em] Iteee-rnum [Am] [Em] Iteee-rnum [Am] [Em] Iteee-rnum
Cập nhật: 22/09/2019 Lượt xem: 2
Tác giả: Enya Thể loại: New Age
Có thể bạn quan tâm
22 tháng 09, 2019 1
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 3
22 tháng 09, 2019 3
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 1
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 3
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 1