Register hoặc Login để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Lothlorien

Ca sĩ: OTher | Điệu: New Age | 4
              
++++++++++++++++++++ | Enya- Lothlorien | ++++++++++++++++++++ CAPO on first fret Chords used in this song: [Em]: 022000 [G]: 320003 [Am]: x02210 [C]: x32010 [D]: xx0232 Verse [Am] - [Em] [Am] - [Em] Chorus [C] - [D] - [G] [C] - [D] - [Am] [C] - [D] - [G] [C] - [D] - [Am] Verse [Am] - [Em] [Am] - [Em] Chorus [C] - [D] - [G] [C] - [D] - [Am] [C] - [D] - [G] [C] - [D] - [Am] +++++++++++++++++++++++++++++++++ | RaiLeff | | Underground__Dora@Hotmail.Com | +++++++++++++++++++++++++++++++++
Cập nhật: 22/09/2019 Lượt xem: 4
Tác giả: Enya Thể loại: New Age
Có thể bạn quan tâm
22 tháng 09, 2019 1
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 3
22 tháng 09, 2019 3
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 1
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 3
22 tháng 09, 2019 2
22 tháng 09, 2019 1