partials.register hoặc partials.login để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.
index.song.in.day
index.song.in.month
index.new.song