Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.
HOT TRONG THÁNG
26 tháng 06, 2018 14
Dạo đầu: 
[C Am C Am ] 
 
I heard [C]there was [Am]a secret chord 
That [C]David played and it's[Am]pleased the lord 
But [F11]you don't really care [G]for[C]music, do[G]you? 
Well [C]it goes like this [F]the fourth, [G]the fifth 
The [Am]minor fall and the[F11]major lift 
The [G]baffled king [Em11]composing [Am]hallelujah 
Halle[F11]lujah, halle[Am]lujah , halle[F]lujah , halle[C]lu -u-u-[G]u-[C]jah .... 
---------- 
Well your [C]faith was strong [Am]but you needed proof 
You [C]saw her bathing [Am]on the roof 
Her [F11]beauty and [G]the moon [C]light over [G]threw you 
She [C]tied you to [F]her kit [G]chen chair 
She [Am]broke your throne [F11]and she cut your hair 
And [G]from your lips [Em11]she drew [Am]the hallelujah 
Halle[F11]lujah, halle[Am]lujah , halle[F]lujah , halle[C]lu -u-u-[G]u-[C]jah .... 
---------- 
Baby [C]I've been [Am]here before 
I've seen [C]this room and [Am]I've walked this floor 
I used [F11]to live [G]alone before [C]I knew [G]you 
I've [C]seen your flag [F]on the [G]marble arch 
But love [Am]is not a victory [F11]march 
It's a cold [G]and it's a [Em11]broken [Am]hallelujah 
Halle[F11]lujah, halle[Am]lujah , halle[F]lujah , halle[C]lu -u-u-[G]u-[C]jah .... 
---------- 
Well [C]there was a time [Am]when you let me know 
What's [C]really going [Am]on below 
But [F11]now you [G]never show [C]that to [G]me do you 
But re [C]member [F]when I [G]moved in you 
And the [Am]holy dove [F11]was moving too 
And [G]every breath [Em11]we drew was [Am]hallelujah 
Halle[F11]lujah, halle[Am]lujah , halle[F]lujah , halle[C]lu -u-u-[G]u-[C]jah .... 
---------- 
Well [C], maybe there's [Am]a god above 
But [C]all I've ever [Am]learned from love 
Was [F11]how to shoot [G]somebody [C]who [G]outdrew you 
It's not [C]a cry that [F]you hear [G]at night 
It's not [Am]somebody [F11]who's seen the light 
It's a cold [G]and it's a [Em11]broken [Am]hallelujah 
Halle[F11]lujah, halle[Am]lujah , halle[F]lujah , halle[C]lu -u-u-[G]u-[C]jah .... 
 
Halle[F11]lujah, halle[Am]lujah , halle[F]lujah , halle[C]lu -u-u-[G]u-[C]jah .... 
---------- 
Kết thúc; 
[Am C Am C ] 
---------- 
 
Xem thêm
26 tháng 06, 2018 6
Chợt tỉnh [G]giấc điều anh đã [D]thấy như mới [Em]vừa xảy ra 
trong [Bm]mơ anh thấy em [C]tìm anh 
gục vào [Bm]vai [Em]anh mà [C]tại sao thức dậy [D]nước mắt rơi 
Ngày xưa [G]em từng ra [D]đi bỏ lại người tổn [Em]thương là anh 
nhớ [Bm]em day dứt không [C]thể buông hết kỷ [G]niệm cũ 
tại sao vẫn [C]mong một người một người [D]đã từng làm anh đau 
Từng giờ từng [G]phút ký ức bên nhau làm [D]anh nhớ em 
Mình chia tay [Em]nhau là điều anh [Bm]chẳng muốn 
Giá như ngày [C]em thay đổi anh có tình [Bm]yêu mới 
Giá như tình [C]yêu chỉ là một cơn [D]mưa nước mắt đi qua 
Từ ngày mình [G]chia tay không thể nào yêu [D]ai khác em 
Người [Em]không yêu anh thật lòng sao [Bm]anh vẫn tin 
Mỗi khi tình [C]yêu bắt đầu mưa cũng là [Bm]hạnh phúc 
Đến khi niềm [C]tin tan dần một người lặng [D]khóc trông một người [G]bước đi 
Điện thoại [G]rung lên trong đêm 
giật mình [D]không tin người nhắn lại [Em]là em 
Giờ anh nên [Bm]vui hay anh phải nén đau [C]vào sâu 
thẳm trong lòng [Em]anh 
Vì em nói "nhớ [C]anh rất muốn gặp anh" 
mà sợ ngày mai cũng [D]chỉ còn mỗi anh 
Từng giờ từng [G]phút ký ức bên nhau làm anh [D]nhớ em 
Mình [Em]chia tay nhau là điều anh [Bm]chẳng muốn 
Giá như ngày [C]em thay đổi anh có tình [Bm]yêu mới 
Giá như tình [C]yêu chỉ là một cơn mưa [D]nước mắt đi qua 
Từ ngày mình [G]chia tay không thể nào yêu [D]ai khác em 
Người [Em]không yêu anh thật lòng sao [Bm]anh vẫn tin 
Mỗi khi tình [C]yêu bắt đầu mưa cũng là [Bm]hạnh phúc 
Đến khi niềm [C]tin tan dần một người lặng [D]khóc trong tuyệt vọng 
Mà người ơi [G]nếu như em là anh em [D]có dám tin 
vào tình yêu của [Em]chúng ta 
đã đi qua những [Bm]giới hạn 
Giá như thời [C]gian quay lại 
anh vẫn còn tin [Bm]em 
Chắc không buồn [C]như bây giờ 
còn yêu những [D]chẳng đến được với nhau 
Từng một lần [G]tổn thương 
rồi lần sau có [D]thế không 
Dù tình yêu lớn [Em]đến đâu 
nước mắt rơi đã [Bm]quá nhiều 
Mỗi khi tình [C]yêu bắt đầu mưa cũng là [Bm]hạnh phúc 
Đến khi niềm [C]tin tan dần một người lặng [D]khóc trông theo một người 
bước [G]đi 
Xem thêm