Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

123 em yêu anh (123 我爱你)

Ca sĩ: Hạ Tử Linh , Giang Triều | Điệu: Điệu Disco | 11
Tone Hạ Tử Linh là F#. 
Capo 1 chơi F. Tone [F ] 
Vòng hợp âm: 
[Bb C Am Dm ] 
[Bb C F ] 
輕輕貼近你的耳朵 
Qīng qīng tiējìn [Bb ]nǐ de [C ]ěrduǒ 
莎朗嘿喲 
[Am ]Shā lǎng hēi [Dm ]yō 
 
情話永遠不嫌太多 
Qínghuà yǒngyuǎn [Bb ]bù xián tài [C ]duō 
對你說 
Duì nǐ [F ]shuō 
 
一全聽你的 
[Bb ]Yī quán tīng nǐ [C ]de 
二給你好的 
[Am ]Èr gěi nǐ hǎo [Dm ]de 
 
數到三永遠愛你一個 
Shù dào [Bb ]sān [C ]yǒngyuǎn 
ài nǐ [F ]yīgè 
 
四不會犯錯 
[Bb ]Sì bù [C ]huì fàncuò 
 
五不會囉嗦 
[Am ]Wǔ bù huì [Dm ]luōsuo 
 
每天為你打 call 
Měitiān [Bb ]wèi nǐ dǎ call 
 
Cook也不錯 
[C ]Cook yě [F ]bùcuò 
 
輕輕貼近你的耳朵 
Qīng qīng tiējìn [Bb ]nǐ de [C ]ěrduǒ 
 
莎朗嘿喲 
[Am ]Shā lǎng hēi [Dm ]yō 
 
情話永遠不嫌太多 
Qínghuà yǒngyuǎn [Bb ]bù xián tài [C ]duō 
 
對你說 
Duì nǐ [F ]shuō 
 
打開你的愛情手冊 
Dǎkāi nǐ de [Bb ]àiqíng [C ]shǒucè 
 
就在此刻 
[Am ]Jiù zài [Dm ]cǐkè 
 
為你唱的專屬情歌 
Wèi nǐ chàng de [Bb ]zhuānshǔ [C ]qínggē 
 
要記得 
Yào [F ]jìdé 
 
說你想說的 
[Bb ]Shuō nǐ [C ]xiǎng shuō de 
 
做你想做的 
[Am ]Zuò nǐ xiǎng zuò [Dm ]de 
別怕失敗因為你有我 
Bié pà [Bb ]shībài [C ]yīnwèi 
nǐ yǒu [F ]wǒ 
 
陪你看日落 
[Bb ]Péi nǐ [C ]kàn rìluò 
陪你等雨過 
[Am ]Péi nǐ děng [Dm ]yǔguò 
 
陪你一起唱完 
Péi nǐ [Bb ]yīqǐ chàng wán 
我們愛的歌 
[C ]Wǒmen ài de [F ]gē 
 
輕輕貼近你的耳朵 
Qīng qīng tiējìn [Bb ]nǐ de [C ]ěrduǒ 
莎朗嘿喲 
[Am ]Shā lǎng hēi [Dm ]yō 
 
情話永遠不嫌太多 
Qínghuà yǒngyuǎn [Bb ]bù xián tài [C ]duō 
對你說 
Duì nǐ [F ]shuō 
 
打開你的愛情手冊 
Dǎkāi nǐ de [Bb ]àiqíng [C ]shǒucè 
就在此刻 
[Am ]Jiù zài [Dm ]cǐkè 
 
為你唱的專屬情歌 
Wèi nǐ chàng de [Bb ]zhuānshǔ [C ]qínggē 
要記得 
Yào [F ]jìdé 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 11
Tác giả: Nhạc Hoa Thể loại: Nhạc Quốc Tế