Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Bài ca trên núi

Ca sĩ: Trọng Tấn | Điệu: chọn điệu | 23
[Em]Hơ hơ….ơ ơ…….hơ hơ…. 
Đầu trời có sao chiều sao sớm 
Đầu núi kia có ớ ơ hai [D]người 
Dù đi cùng [Em]trời, dù đi khắp [G]núi 
Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều 
Núi chỉ có hai người, hai [Am]người yêu [G]nhau 
 
[Em]Hơ hơ ơ ớ ơ…. hơ hơ…. 
Đầu trời có sao chiều sao sớm 
Đầu núi kia có ớ ơ hai [D]người 
Dù đi cùng [Em]trời, dù đi khắp [G]núi 
Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều 
Núi chỉ có hai người, hai [Am]người yêu [G]nhau 
 
[Em]Hơ… rừng chiều có tiếng khèn ai đó 
Khèn hát lên những lời mong [D]chờ 
Đường đi về [Em]rừng, đường đi xuống [G]núi 
Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều 
Núi chỉ có hai người, hai [Am]người yêu [G]nhau 
 
Đường đi về [Em]rừng, đường đi xuống [G]núi 
Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều 
Núi chỉ có hai người, hai [D]người yêu [Em]nhau 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 23
Tác giả: Tô Hoài Thể loại: Nhạc Trữ Tình