Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Beautiful Birds

Ca sĩ: Birdy , Passenger | Điệu: Điệu Slow Rock | 24
Hợp âm viết ở : [G ](G) 
Bản gốc capo 7 (thành D) 
Dadd9add11: x54030 (giống C nhưng trượt lên 2 ngăn) 
https://drive.google.com/open?id=1yB5cVohIBg7x1e5ph20lSimiz45dCBp3 (file 
notepad mình viết, bấm tải nếu bạn muốn xem TAB intro, đoạn 
chuyển và outro) 
Viết bởi #fucfunny 
(Intro) 
 
Do you re [Em]member when we [C]were two beau [Dadd9add11]tiful birds [G]? 
We would [Em]light up the sky [C]when we'd fly [Dadd9add11 Dadd9add11 ] 
You were [Em]orange and red [C]like the [Dadd9add11]sun when it sets [G ] 
I was [Am7]green as an [Am7]apple's eye [Dsus4 D ] 
 
[Em]You said you loved [C]all the [Dadd9add11]songs that I'd sing [G ] 
Like [Em]nothing that you'd [C]ever heard [Dadd9add11 Dadd9add11 ] 
And [Em]I said I loved [C]you with [Dadd9add11]all of my heart [G]when 
[C]We were two [Dadd9add11]beautiful birds [Gsus4 G ] 
 
(Chuyển) 
 
Do you re [Em]member when we [C]were two [Dadd9add11]beautiful birds [G]? 
We would [Em]sing when the [C]morning would come [Dadd9add11 Dadd9add11 ] 
You were [Em]silver and blue [C]like the [Dadd9add11]moon when it's new [G ] 
I was [Am7]gold as a [Am7]summer sun [Dsus4 D ] 
 
But [Em]one day you asked [C]for a [Dadd9add11]different song [G ] 
[Em]One that I just [C]couldn't sing [Dadd9add11 Dadd9add11 ] 
I got the [Em]melody sharp [C]and the [Dadd9add11]words all wrong [G ] 
[Am7]Those were the [Am7]last days of spring [Dsus4 D ] 
 
[Am7]To build a nest [Am7]we pecked 
[Em]Feathers from our chests [Em ] 
Like a [G]book tearing out [G]every page [Dsus4 D ] 
[Am7]We weren't to know [Am7]that these [Em]feathers would grow [Em ] 
[G]Into a beau [G]tiful cage [Dsus4 D ] 
 
(Outro) 
 
Nguồn tài liệu tham khảo: 
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/passenger/beautiful_birds_chords_1755434 
https://www.youtube.com/watch?v=n2rAp4qt8bc (nên xem để biết picking pattern) 
https://www.jamplay.com/tools/guitar-chord-finder (tên hợp âm x54030 mình lấy ở đây) 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 24
Tác giả: Passenger Thể loại: Nhạc Âu Mỹ , Âu Mỹ , US-UK , Acoustic