Ca sĩ

Bella Yao / Diêu Bối Na


Chưa có thông tin

3 bài hát của Bella Yao / Diêu Bối Na

Bồ tát man (Hậu cung Chân Hoàn truyện OST - 菩薩蠻) |   Thể loại: OST , Nhạc Hoa

[Am]小山[Gm]重叠[Am]金明[Em]灭 [Gm]鬓云[Am]欲[F]渡[F]香腮[Em]雪 [Am]懒起画蛾[Bbm]眉 [Bb]弄妆梳洗[F]迟 [Bm]照花[F#m]前后镜 [Am]花面交相[Em]映 [Bm]新帖[Bm7]绣罗[Em]襦 [Bm]双双金鹧[C]鸪 [Bb]新帖[F]绣罗襦 [Em]双双金鹧[Am]鸪 
Ca sỹ: Bella Yao / Diêu Bối Na

Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi? (时间都去哪儿了) |   Thể loại: Nhạc Hoa

[Am]Mén qián lǎo shù [C]zhǎng xīn [D]yá [F]Yuàn lǐ [G]kū mù [C]yòu kāi huā [F]Bàn shēng [G]cún le [Am]hǎo duō huà [Dm]Cáng jìn le [G]mǎn tóu bái [Am]fā  [Am]Jì yì zhōng de [C]xiǎo jiǎo [D]yā [F]Ròu dū [G]dū de [C]xiǎo zuǐ bā [F]Yī shēng [G]bǎ ài [Am]jiāo gěi tā [Dm]Zhī wéi nà [Em]yī shēng bà [Am]mā  Shí jiān dōu qù [F]nǎ ér le [G]Hái méi hǎo hǎo gǎn shòu [Em]nián qīng jiù lǎo [Am]le Shēng ér [Dm]yǎng nǚ yī [G]bèi zǐ Mǎn nǎo zǐ [C]dōu shì hái zǐ kū le xiào [E7]le  Shí jiān dōu qù [F]nǎ ér le [G]hái méi hǎo hǎo kàn kàn [Em]nǐ yǎn jīng jiù huā [Am]le Chái mǐ [Dm]yóu yán bàn [G]bèi zǐ zhuǎn yǎn jiù [C]zhī shèng xià [E7]Mǎn liǎn de zhòu [Am]wén le 
Ca sỹ: Bella Yao / Diêu Bối Na

Hoạ Tình |   Thể loại: ballad

[Am ]Liú zhù nǐ yī [F ]miàn, huà [G ]zài wǒ xīn [C ]jiān Shuí yě ná bù [F ]zǒu, [G ]chū jiàn de [Am ]huàmiàn Nǎpà shì [Fmaj7 ]suìyuè, [G ]cuàngǎi wǒ hóng [C ]yán [C7 ]Nǐ háishì xī [F ]rì, [Em7]duōqíng de shào [Am ]nián  [F G C C F G Am Am ] [F G C C F G Asus4 Am ]  [Am ]Wǒ hé nǐ zhè gùshì [Dm ]zhǐ shèng pínáng [Bm7b5 ]Liànrén zǎo huànle mú [E7 ]yàng [Am ]Dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng [Dm ]tòng yě yào chěngqiáng [Bm7b5 ]Shèng xià [Bb]jìyì de chāng [E7 ]kuáng [Dm ]Bùyào yí[E7]wàng [Am ]Bùyào zhēnxiàng [G ] [Dm ]Yīnwèi wǒ [Bm7b5]yào, shi [Esus4]nǐ de jiān [E ]bǎng  Liú zhù nǐ yī [F ]miàn, [G ]huà zài wǒ xīn [C ]jiān Shuí yě ná bù [F ]zǒu, [G ]chū jiàn de huà [Am ]miàn Nǎpà shì [F ]suìyuè, [G ]cuàngǎi wǒ [C ]hóngyán [C7 ]Nǐ háishì xī [F ]rì, duō [Em7 ]qíng de shào [Am ]nián Liú de nǐ yī [F ]wǎn, [G ]gǔgé dōu xiāng [C ]chán Rénshì de liú [F ]yán, [G ]shuí ài shuí píng [Am ]duàn Shēngsǐ yǒu [F ]hé nán, [G ]shuí dōu bié [C ]lái guǎn [C7 ]Ruòshì méiyǒu [F ]nǐ, wǒ [Em7 ]gǒuyáncán [Asus4 ]chuǎn [Am ]  [Fmaj7 G Fmaj7 G Dm Em7 F G Am7 ]  [Am]Wǒ hé nǐ zhè gùshì [Dm]zhǐ shèng pínáng [Bm7b5]Liànrén zǎo huànle mú[E7]yàng [Am ]Dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng [Dm ]tòng yě yào chěngqiáng [Bm7b5]Shèng xià [Bb]jìyì de chāng [E7 ]kuáng [Dm ]Bùyào yí[E7]wàng [Am ]Bùyào zhēn[G]xiàng [Dm ]Yīnwèi wǒ [Bm7b5]yào, shi [Esus4 ]nǐ de jiān [E ]bǎng  Liú zhù nǐ yī [F ]miàn, [G ]huà zài wǒ xīn [C ]jiān Shuí yě ná bù [F ]zǒu, [G ]chū jiàn de huà [Am ]miàn Nǎpà shì [F ]suìyuè, [G ]cuàngǎi wǒ [C ]hóngyán [C7 ]Nǐ háishì [F ]xīrì, duō [Em7 ]qíng de shào [Am ]nián Liú de nǐ yī [F ]wǎn, gǔ [G ]gé dōu xiāng [C ]chán Rénshì de liú [F ]yán, [G ]shuí ài shuí píng [Am ]duàn Shēngsǐ yǒu [F ]hé nán, [G ]shuí dōu bié lái [C ]guǎn [C7]Ruòshì méiyǒu [F ]nǐ, wǒ [Em7 ]gǒuyáncán [Asus4 ]chuǎn [C7 ]Ruòshì méiyǒu [F ]nǐ, wǒ [Em7 ]gǒuyáncán [Asus4 ]chuǎn [A] 
Ca sỹ: Bella Yao / Diêu Bối Na