Ca sĩ

Boo Ft. Park


Chưa có thông tin

1 bài hát của Boo Ft. Park

Loving You |   Thể loại: Unknown

Hợp âm viết ở Tone [G ] [Cmaj7 ]Lovin' [Bm7 ]you is [Am7 ]easy cause you're [Gmaj7 ]beautiful [Cmaj7 ]Makin' love with [Bm7 ]you is [Am7 ]all I wanna [Gmaj7 ]do [Cmaj7 ]Lovin' [Bm7 ]you is [Am7 ]more than just a [Gmaj7 ]dream come true [Cmaj7 ]And everything that I [Bm7 ]do is [Am7 ]out of lovin' [Gmaj7 ]you [Cmaj7 ]La la la la, [Bm7 ]la la la, [Am7 ]la la la la la lá [Gmaj7 ]là [Cmaj7 ]Do do do do [Bm7 ]do, há [Am7 ]ha ha há há [Gmaj7 ]há há  Và [Cmaj7 ]yêu anh , yêu anh em vẫn [Bm7 ]yêu nụ cười Nụ [Am7 ]cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7 ]mơ diệu kỳ Và [Cmaj7 ]yêu anh , yêu anh em luôn [Bm7 ]yêu dịu dàng Như [Am7 ]ngày anh đến cùng [Gmaj7 ]em  Boo (Rap): Và [Cmaj7 ]bắt đầu từ đâu để cảm xúc dắt nhịp flow Lần [Bm7 ]đầu anh nhìn thấy em thì đã như cá bị mắc câu Nói [Am7 ]thật sẽ thật rất lâu để có thể nói những điều muốn nói Như âm [Gmaj7 ]nhạc đường phố của anh nói thật viết thật nhưng bụng vẫn đói Anh [Cmaj7 ]biết là em hằng ngày thức trắng đến canh năm Hộp [Bm7 ]thư kết bạn trả lời của em mỗi ngày lên đến cả trăm Anh [Am7 ]thấy tương lai chưa biết con đường sự nghiệp vẫn còn xa xăm Anh không thể [Gmaj7 ]mua cho em mọi thứ vì tiền trong túi chưa quá 300 ha [Cmaj7 ]Đăm chiêu nhìn trời em như sao sáng đẹp tuyệt vời Anh [Bm7 ]vẽ em bằng âm nhac nhưng không thể tả được hết bằng lời [Am7 ]Đời luôn đắng cay anh vẫn nói đó là cuộc đời Vẫn [Gmaj7 ]sợ rằng mình trắng tay và để người khác bước vào cuộc chơi nhưng mà  Park & Uyên Pím: Hãy [Cmaj7 ]nói cho anh nghe đi giấc mơ đêm qua em [Bm7 ]đã mơ về Hey em [Am7 ]đã mơ về ngày ngày ta cùng sánh [Gmaj7 ]vai đi hết con đường dài [Cmaj7 ]Hãy xua đi bao lo sợ trong anh từng [Bm7 ]ngày từng ngày đã qua Ohhh em [Am7 ]đã ước rằng mình, oh mah [Gmaj7 ]baby baby ….  Và [Cmaj7 ]yêu anh, yêu anh em vẫn [Bm7 ]yêu nụ cười Nụ [Am7 ]cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7 ]mơ diệu kỳ  [Cmaj7 ]No one else can [Bm7 ]make me feel The [Am7 ]colors that you [Gmaj7 ]bring [Cmaj7 ]Stay with me while we [Bm7 ]grow old And [Am7 ]we will live each [Gmaj7 ]day in springtime [Cmaj7 ]La la la la, [Bm7 ]la la la,  Boo (Rap): Và [Am7 ]nếu anh không như những mùa hoa còn bỏ lại Xin [Gmaj7 ]bước lại gần hơn để đôi chân ko còn ngại Để hơi [Cmaj7 ]ấm trên bờ vai ko còn nghe tiếng thở dài Đêm [Bm7 ]đêm không còn lạnh dù chiếc áo thật mong manh Và để [Am7 ]em lại nơi đó nơi có bầu trời trong xanh Là một [Gmaj7 ]nơi không ai tìm thấy vì nơi đó trong tim [Cmaj7 ]anh  Uyên Pím: Và [Cmaj7 ]yêu anh , yêu anh em vẫn [Bm7 ]yêu nụ cười Nụ [Am7 ]cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7 ]mơ diệu kỳ Và [Cmaj7 ]yêu anh , yêu anh em luôn [Bm7 ]yêu dịu dàng Như [Am7 ]ngày anh đến cùng [Gmaj7 ]em  Verse 1 [Cmaj7 ]Lovin' [Bm7 ]you is [Am7 ]easy 'cause you're [Gmaj7 ]beautiful [Cmaj7 ]Makin' love with [Bm7 ]you is [Am7 ]all I wanna [Gmaj7 ]do [Cmaj7 ]Lovin' [Bm7 ]you is [Am7 ]more than just a [Gmaj7 ]dream come true [Cmaj7 ]'Cause everthing that I [Bm7 ]do is [Am7 ]out of lovin' [Gmaj7 ]you  Chorus: [Cmaj7 ]La la la la la, [Bm7 ]La la la la la [Am7 ]La la la [Gmaj7 ]la la la la [Cmaj7 ]Doo din doo din doo [Bm7 ]doo [Am7 ]Ah [Gmaj7 ]  Bridge: [Am7 ]No one else [Bm7 ]can make me feel The [Am7 ]colors that you [Gmaj7 ]bring [Am7 ]Stay with me while [Bm7 ]we grow old and [Am7 ]we will [Bm7 ]live each [Cmaj7 ]day in springtime  Verse 2: [Cmaj7 ]'Cause lovin' [Bm7 ]you has [Am7 ]made my life so [Gmaj7 ]beautiful [Cmaj7 ]And every day of my [Bm7 ]life is [Am7 ]filled with lovin' [Gmaj7 ]you [Cmaj7 ]Lovin' [Bm7 ]you I [Am7 ]see your soul come [Gmaj7 ]shinin' through [Cmaj7 ]And every time that we [Gmaj7 ]oo I'm [Am7 ]more in love with [Gmaj7 ]you  Chorus: [Cmaj7 ]La la la la la, [Bm7 ]La la la la la [Am7 ]La la la [Gmaj7 ]la la la la [Cmaj7 ]Doo din doo din doo [Bm7 ]doo [Am7 ]Ah [Gmaj7 ]  Bridge: [Am7 ]No one else [Bm7 ]can make me feel The [Am7 ]colors that you [Gmaj7 ]bring [Am7 ]Stay with me while [Bm7 ]we grow old and [Am7 ]we will [Bm7 ]live each [Cmaj7 ]day in springtime  Verse 3: [Cmaj7 ]'Cause lovin' [Bm7 ]you is [Am7 ]easy 'cause you're [Gmaj7 ]beautiful [Cmaj7 ]And every day of my [Bm7 ]life is [Am7 ]filled with lovin' [Gmaj7 ]you [Cmaj7 ]Lovin' [Bm7 ]you I [Am7 ]see your soul come [Gmaj7 ]shinin' through [Cmaj7 ]And every time that we [Gmaj7 ]oo I'm [Am7 ]more in love with [Gmaj7 ]you  Outro: [Cmaj7 ]Maya Maya [Bm7 ]Maya Maya [Am7 ]Maya Maya [Gmaj7 ]Maya Maya [Cmaj7 ]La la la [Bm7 ]la [Am7 ]Ah [Gmaj7] 
Ca sỹ: Uyên Pím , Boo Ft. Park