Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Buồn Tàn Thu

Ca sĩ: Anh Thơ | Điệu: Điệu Slow | 28
tone Dm 
slow surf 
 
[Dm ]Ai lướt [D9 ]đi ngoài sương [Fmaj7 ]gió 
[Gm ]Không dừng chân [A7 ]đến em bẽ [Dm ]bàng 
Ôi vừa thoáng [C ]nghe em 
Mơ [Fmaj7 ]ngày bước chân [Bbmaj7 ]chàng 
[Gm ]Từ từ [C ]xa đường [Fmaj7 ]vắng 
Đêm [Edim ]mùa thu [A ]chết 
Nghe [Gm ]mùa đang [A ]rớt rơi [Gm ]theo [A ]lá [Dm ]vàng 
Em [Edim ]ngồi đan [A ]áo 
Lòng [Gm ]buồn vương [A ]vấn 
Em [Gm ]thương [Am ]nhớ [Dm ]chàng 
 
Người ơi còn [Am ]biết em nhớ [Dm ]mang 
Tình [Am ]xưa còn [D ]đó xa xôi [Gm ]lòng 
Nhờ [C ]bóng chim [Fmaj7 ]uyên nhờ [Bb ]gió đưa [C ]duyên 
Chim với [Dm ]gió 
Bay [Gm ]về chàng quên [Am ]hết lời [Dm ]thề 
 
[Gm ]Áo [C ]đan hết [Fmaj7 ]rồi 
[Am ]Cố quên dáng [Dm ]người 
Chàng ngày [Bb ]nao tìm [Fmaj7 ]đến còn [C ]nhớ đêm [Fmaj7 ]xưa 
Kề [Bb ]má say [C ]xưa 
Nhưng năm [Dm ]tháng qua [Gm ]dần mùa thu [A ]chết bao [Dm ]lần 
 
Bridge: 
[Dm Gm C7 Fmaj7 ] 
[Eb Bbmaj7 C Dm ] 
 
Em [Edim ]ngồi đan [A ]áo 
Lòng [Gm ]buồn vương [A ]vấn em [Gm ]thương [Am ]nhớ [Dm ]chàng 
 
Người ơi còn [Am ]biết em nhớ [Dm ]mong 
Đường [Am ]xưa còn [D ]đó xa xôi [Gm ]lòng 
Nhờ [C ]bóng chim [F ]uyên nhờ [Bb ]gió đưa [C ]duyên 
Chim với [Dm ]gió 
Bay [Gm ]về chàng quên [Am ]hết lời [Dm ]thề 
 
[Gm ]Áo [C ]đan hết [Fmaj7 ]rồi 
[Am ]Cố quên dáng [Dm ]người 
Chàng ngày [Bb ]nao tìm [Fmaj7 ]đến còn [C ]nhớ đêm [Fmaj7 ]xưa 
Kề [Bb ]má say [C ]xưa 
Nhưng năm [Dm ]tháng qua [Gm ]dần mùa thu [A ]chết bao [Dm ]lần 
 
Thôi [Gm ]tình em [A ]đấy như [Bb ]mùa thu 
[A ]chết [Gm ]rơi theo [A]lá [Dm ]vàng 
 
 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 28
Tác giả: Văn Cao Thể loại: Nhạc tiền chiến