Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Change The World

Ca sĩ: Westlife | Điệu: chọn điệu | 7
[A]Since [E]you've [F#m]gone, 
[E]well it seems like [A]every [E]-thing is [F#m]wrong, [E] 
And [A]deep [E]in- [F#m]side, 
[E]I know that i've, 
[A]lost much [E]more than [F#m]pride, [E] 
[D]__Well, [D]happiness is |getting [C#7]further away, | 
Girl, i [F#m]miss you [A/E]more than words [D#m7b5]can say, | 
[Bm]I need a [C#m]miracle [D]now, 
so [E]tell me, 
[A]How can i [E]change the [F#m]world, [E] 
Cause [Bm]i sure [C#m]can't change your [E]mind, | 
[C#m]---Where's the |miracle [F#7]i need |now, 
got to [Bm]get to you[C#m ]somehow,[D] 
Cause [E]i can't change the [A]world, 
------------------- 
I can't change the world, 
No, i can't change the world, 
I can't change the world, 
Losing you, 
well it's been the hardest thing to do, 
So, i close my eyes and tell myself, 
that somehow i'll survive, 
Well you gave me heaven, 
then you took it away, 
Girl, i miss you more with each passing day, 
i need a miracle now, 
so tell me... 
How can i change the world, (change it) 
Cause i sure can't change your mind, 
Where's the miracle i need now, 
got to get to you somehow, 
And baby, 
so sad that you have to leave me, 
just so you can find yourself, 
And it's so sad that you just can't see, 
I love you more than life itself, 
No, i can't change the world, 
How can i change the world, 
Cause i sure can't change your mind, 
Where's the miracle i need now, 
got to get to you somehow, 
Cause i can't change the world, 
got to get to you somehow, 
No, i can't change the world..... 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 7
Tác giả: N/A Thể loại: Unknown