Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Cho Đến Mãi Mãi (Until The End)

Ca sĩ: New Creation Church | Điệu: Điệu Ballad | 209
Tone gốc G 
[A]Gai đâm thấu [D]buốt [E]nơi trán Giê- [A]su. Bao nhiêu rủa [D]sả chất [E]hết trên [A]Ngài. [A7 ] 
Lằn roi chứng [D]minh [E]cho cả thế [F#m]giới [B7]. Ngài yêu con [D]đến nỗi [E]chết thay [A]con. 
[A]Cha đã xóa [D]hết [E]tất cả lỗi [A]lầm. Giê-xu chết [D]thế công [E]lý đã [A]trọn. [A7 ] 
Vì Ngài quá [D]yêu [E]bằng lòng hy [F#m]sinh. [B7]Nguyện xin Thánh [D]ý Chúa [E]Cha được [A]trọn. 
[A]Tất cả ô [D]tội [E]huyết Cha xóa [A]rồi. Chính con được [D]chuộc bởi [E]ân điển [F#m]Chúa. 
Cánh tay nhân [D]từ [E]Chúa ôm con [A]vào. Mắt con bây [D]giờ thấy [E]Chúa yêu [A]thương. 
[A]Cho đến mãi [D]mãi [E]con sẽ ca [A]tụng. Bởi Huyết [D]Jesus con [E]mãi công [A]bình. [A7 ] 
Ngài đã chết [D]thay [E]phục sinh vinh [A]quang. Là Vua vinh [D]hiển của [E]con trọn [A]đời. 
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Jesus. (2 lần) 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 209
Tác giả: New Creation Church Thể loại: Nhạc Thánh Tin Lành
Có thể bạn quan tâm
26 tháng 06, 2018 12
26 tháng 06, 2018 11
26 tháng 06, 2018 17
26 tháng 06, 2018 14
26 tháng 06, 2018 7
26 tháng 06, 2018 27