Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Cho Đến Mãi Mãi (Until The End)

Ca sĩ: New Creation Church | Điệu: Điệu Ballad | 121
Tone gốc G 
[A]Gai đâm thấu [D]buốt [E]nơi trán Giê- [A]su. Bao nhiêu rủa [D]sả chất [E]hết trên [A]Ngài. [A7 ] 
Lằn roi chứng [D]minh [E]cho cả thế [F#m]giới [B7]. Ngài yêu con [D]đến nỗi [E]chết thay [A]con. 
[A]Cha đã xóa [D]hết [E]tất cả lỗi [A]lầm. Giê-xu chết [D]thế công [E]lý đã [A]trọn. [A7 ] 
Vì Ngài quá [D]yêu [E]bằng lòng hy [F#m]sinh. [B7]Nguyện xin Thánh [D]ý Chúa [E]Cha được [A]trọn. 
[A]Tất cả ô [D]tội [E]huyết Cha xóa [A]rồi. Chính con được [D]chuộc bởi [E]ân điển [F#m]Chúa. 
Cánh tay nhân [D]từ [E]Chúa ôm con [A]vào. Mắt con bây [D]giờ thấy [E]Chúa yêu [A]thương. 
[A]Cho đến mãi [D]mãi [E]con sẽ ca [A]tụng. Bởi Huyết [D]Jesus con [E]mãi công [A]bình. [A7 ] 
Ngài đã chết [D]thay [E]phục sinh vinh [A]quang. Là Vua vinh [D]hiển của [E]con trọn [A]đời. 
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Jesus. (2 lần) 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 121
Tác giả: New Creation Church Thể loại: Nhạc Thánh Tin Lành