Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Cò Lả

Ca sĩ: Thu Huyền | Điệu: Điệu Ballad | 18
Hợp âm viết ở Tone [C ]- Tone gốc E: Capo 4 
 
Con [G ]cò cò bay lả lả bay [Am ]la 
Bay [C ]từ từ cửa phủ bay [Am ]ra ra cánh [C ]đồng 
Tình tính tang tang tính [Am ]tình 
Anh chàng [D ]rằng chứ anh chàng ơi 
Rằng có [G ]biết biết hay [C ]không? 
Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không? 
 
Mình [D ]về về có [G ]nhớ [C ]nhớ ta [Am ]chăng 
Em [C ]về về em [G ]nhớ hàm [C ]răng chứ anh chàng [Am ]cười 
Tình tính [C ]tang tang tính [Am ]tình 
Anh chàng [C ]rằng ới anh chàng [G ]ơi 
Rằng có biết biết hay [C ]không? 
Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không? 
 
Năm [G ]quan, quan đổi lấy, lấy miệng [Am ]cười 
Mười [C ]quan anh chẳng tiếc, tiếc người người có duyên 
Tình tính tang tang tính [Am ]tình 
Anh chàng rằng chứ anh chàng [G ]ơi 
Rằng có biết biết hay [C ]không? 
Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không? 
 
Em [G ]còn còn có bảy bảy lượng [Am ]vàng 
Em [C ]đem ra chợ bán lấy [Am ]tiền tiền vô [C ]anh 
Tình tính tang tang tính [Am ]tình 
Anh [D ]chàng rằng chứ anh chàng ơi 
Rằng có [G ]biết biết hay [C ]không? 
Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không? 
(Rằng có [G ]nhớ nhớ em [C ]chăng?) 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 18
Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Thể loại: Unknown