Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Con Gà Gáy Le Te

Ca sĩ: Xuân Mai | Điệu: Điệu Blues | 57
[C]C on gà gáy le té le te sáng [F]rồi ai ơi. 
[C]G à gáy té le té sáng [G]rồi ai ơi. 
[C]N ắng sớm lên rồi, dậy [F]đi nương hỡi ai [G]ời ai ơi. 
[G]R ừng và nương xanh đã sang [C]rồi ai ơi. 
Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi. 
Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi. 
Sáng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai này ai ơi. 
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 57
Tác giả: Huy Trân Thể loại: Unknown