Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Dã Tử / 野子

Ca sĩ: Hebe Tian (S.H.E) , Tô Vận Doanh | Điệu: chọn điệu | 11
tone gốc Bb (có thể chơi C) 
 
[C]...Zěnme dàfēng yuè hěn 
[Am]wǒ xīn yuè dàng 
[C]huàn rú yīsī chéntǔ 
suí fēng zìyóu [G]de zài kuáng wǔ 
[C]wǒ yào wò jǐn shǒuzhōng jiāndìng 
[Am]què yòu piāosàn de yǒngqì 
[F]wǒ huì biàn chéng jùrén 
[C]tà zhuó lìqì cǎizhe mèng 
 
[C]zěnme dàfēng yuè hěn 
[Am]wǒ xīn yuè dàng 
[C]yòu rú yīsī xiāo shā 
suí fēng qīngpiāo [G]de zài kuáng wǔ 
[C]wǒ yào shēn mái xīntóu shàng bǐngchí 
[Am]què yòu zhòng xiǎo de yǒngqì 
[F]yīzhí wǎng dàfēng chuī de fāngxiàng zǒu [G]guòqù 
 
[C]chuī a chuī a wǒ de jiāo'ào fàngzòng 
[Em]chuī a chuī bù huǐ wǒ chúnjìng huāyuán 
rèn fēng [F]chuī rèn tā luàn 
huǐ bù miè shì wǒ [G]jìntóu de zhǎnwàng 
 
[C]chuī a chuī a wǒ chìjiǎo bù hàipà 
[G]chuī a chuī a wúsuǒwèi rǎoluàn wǒ 
nǐ kàn [C]wǒ zài yǒnggǎn de wéixiào 
nǐ [Fm]kàn wǒ zài yǒnggǎn [G]de qù huīshǒu [C]a 
 
[F]shì nǐ ma huì gěi wǒ yī shàn xīnfáng 
ràng wǒ [Em]yǒnggǎn qián xíng 
[Dm7]shì nǐ ya huì gěi wǒ yī shàn dēng chuāng 
ràng wǒ [G]ràng wǒ wúsuǒwèijù 
 
(lên 1/2 cung) 
[C#]chuī a chuī a wǒ de jiāo'ào fàngzòng 
[Fm]chuī a chuī bù huǐ wǒ chúnjìng huāyuán 
rèn fēng [A#m]chuī rèn tā luàn 
huǐ bù miè shì wǒ [G#]jìntóu de zhǎnwàng 
 
[C#]chuī a chuī a wǒ chìjiǎo bù hàipà 
[G#]chuī a chuī a wúsuǒwèi rǎoluàn wǒ 
nǐ kàn [A#m]wǒ zài yǒnggǎn de wéixiào 
nǐ [F#m]kàn wǒ zài yǒnggǎn [G#]de qù huīshǒu [C#]a 
 
[C#]zěnme dàfēng yuè hěn 
[Bbm]wǒ xīn yuè dàng 
[F#]wǒ huì biàn chéng jùrén 
[C#]tà zhuó lìqì cǎizhe mèng 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 11
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Hoa