Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Dirty Paws

Ca sĩ: Of Monsters And Men | Điệu: Điệu Ballad | 12
Bài hát này nếu hiểu theo đúng nghĩa đen thì nó là 
một câu chuyện về động vật. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa 
bóng thì bài hát này nói về chiến tranh thế giới thứ 
hai. Tất nhiên không có một phát biểu chính thức nào 
của nhóm về ý nghĩa bài hát cả nên đây chỉ là suy đoán. 
suy diễn thôi. Nhưng quả thật những chi tiết trong bài 
rất trùng khớp với diễn biến cuộc chiến này. Hãy hiểu 
như thế này: 
"bees" để chỉ nước Đức (phát xít) 
"birds": nước Anh và Pháp 
"dirty paws": nước Mỹ (sở dĩ được ví như vậy vì Mỹ 
tham gia hầu hết các cuộc chiến quốc tế, như là bàn 
chân đã vấy bẩn nhiều lần) 
"creatures of snow": nước Nga 
"the forest": châu Âu 
"the four dirty paws" (xuất hiện ở cuối bài) ám chỉ 
4 cuộc chiến của Mỹ, hoặc có Mỹ trực tiếp tham gia: Cách 
mạng Mỹ, Nội chiến Mỹ, Chiến tranh thế giới thứ nhất 
và chiến tranh thế giới thứ hai. 
Capo 3 
 
[Am]Jumping up and down the [C]floor 
My [C]head is an [Fmaj7]animal 
And [Am]once there was an [C]animal 
[C]It had a son that mowed the [Fmaj7]lawn 
The [Am]son was an ok [C]guy 
[C]Thay had a pet [Fmaj7]dragonfly 
The [Am]dragonfly it ran [C]away 
[C]But it came back with a story to [Fmaj7]say 
[AmCFmaj7]Hey! 
[AmCFmaj7]Hey! 
Her [Am]dirty paws and furry [C]coat 
She ran down the forest [Fmaj7]slope 
The [Am]forest of talking [C]trees 
They used to sing about the birds and the [Fmaj7]bees 
The [Am]bees had declared a [C]war 
The sky wasn't big enough for them [Fmaj7]all 
The [Am]birds they got help from [C]below 
From dirty paws and the creatures of [Fmaj7]snow 
[AmBC ] 
[CFmaj7AmG ] 
[AmC]Hey! [Fmaj7 ] 
[AmC]Hey! [Fmaj7 ] 
And [Am]for a while things were [C]cold 
They were scared down in their [Fmaj7]holes 
The [Am]forest that once was [C]green 
Was colored black by those killing [Fmaj7]machines 
But [Am]she and her furry [C]friends 
Took down the queen bee and her [Fmaj7]men 
And [Am]that's how the story [C]goes 
The story of the beast with those four dirty [Fmaj7]paws 
[Am]La [B]la [C]la 
[C]La [Fmaj7]la [Am]la [G]la 
[Am]La [B]la [C]la 
[C]La [Fmaj7]la [Am]la [G]la 
[Am]La [B]la [C]la 
[C]La [Fmaj7]la [Am]la [G]la 
[Am]La [B]la [C]la 
[C]La [Fmaj7]la [Am]la [G]la 
 
Hey! 
[AmCFmaj7 ] 
Hey! 
[AmCFmaj7 ] 
[AmBC] 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 12
Tác giả: Of Monster And Men Thể loại: Pop
Có thể bạn quan tâm