Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Giải Phóng Quân

Ca sĩ: Quân Văn Lưu | Điệu: Điệu Blues | 6
[Bm]Đoàn Giải Phóng quân một [F#m]lần [A]ra [Bm]đi 
Là có sá chi đâu [F#m]ngày [G]trở [Bm]về 
Ra đi ra [D]đi bảo [G]tồn [A]sông núi [D] 
Ra đi ra [F#]đi thà [G]chết [F#]chớ [Bm]lui 
Cờ bay phấp [D]phới ngời màu Lạc [G]Hồng 
Kèn reo vang [D]tiếng gọi dòng Lạc [F#]Hồng 
Cùng [G]Giải [A]Phóng [Bm]quân 
Ra [D]đi ra đi theo [G]hồn sông [Bm]núi 
Thù bao năm [D]xưa có [A]bao [F#]giờ [Bm]nguôi 
Dưới cờ [G]oai nghiêm [D]sao [A]vàng bay [D] 
Đoàn [D]quân [A]Việt Nam có [D]hay [F#] 
Ngày [D]xưa biết bao [F#]vị [A]hùng [Bm]anh 
Quyết vì non [G]sông ra [F#m]tay [F#]bao [Bm]lần 
Ngày nay đoàn [D]quân ta [A]gắng làm [D]sao 
Giành [Bm]quyền tự [F#]do hạnh [G]phúc [A]cho [Bm]dân 
[Bm]Đoàn Giải Phóng quân một [F#m]lần [A]ra [Bm]đi 
Dù có gian nguy nhưng [F#m]lòng [G]không [Bm]nề 
Ra đi ra [D]đi bảo [G]tồn [A]sông núi [D] 
Ra đi ra [F#]đi thà [G]chết [F#]chớ [Bm]lui 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 6
Tác giả: Phan Huỳnh Điểu Thể loại: Unknown