Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Gieo Mầm Tin Yêu

Ca sĩ: Nhóm Lửa Hồng | Điệu: Điệu Valse | 8
Lời 1: 
Ai dãi [Am]dầu mưa [C]nắng đi gieo [Dm]trồng [E]mầm [Am]sống, 
ươm vào [A7]đất quê hương [Dm]mình, bao hạt [G]giống trên nương [C]đồng, 
mong [F]chờ ngày [G7]lúa đơm [C]bông. [E7 ] 
Sẽ vô [Am]vàn vui [C]sướng đón chào [Dm]ngày [E]gặt [Am]mới, 
đây hạt [A7]giống sinh 3 [Dm]chục, kia hạt [G]giống sinh 6 [C]chục, 
có [F]hạt trổ [G7]sinh một [C]trăm. 
Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), 
để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi 
tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. 
Lời 2: 
Hãy gieo [Am]mầm tin [C]yêu với những [Dm]việc [E]nhỏ [Am]bé, 
cho ngươi [A7]đói bát cơm [Dm]đầy, cho người [G]khát ly nước [C]tràn, 
cho [F]người than [G7]khóc ủi [C]an. [E7 ] 
Hãy gieo [Am]mầm tin [C]yêu sẽ gặt [Dm]về [E]hạnh [Am]phúc, 
bởi người [A7]đã yêu thương [Dm]người, chia sẽ [G]thiết tha trong [C]đời, 
trao [F]gửi về [G7]nhau niềm [C]vui. 
Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), 
để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi 
tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. 
Lời 3: 
Hãy chôn [Am]vào lòng [C]đất những ích [Dm]kỹ [E]hèn [Am]yếu, 
xin đổi [A7]mới ngay chính [Dm]mình, xin hãy [G]hóa xanh tâm [C]hồn, 
giã [F]từ thù [G7]oán bi [C]quan. [E7 ] 
Ai chấp [Am]nhận hy [C]sinh sẽ như [Dm]hạt [E]một [Am]trăm, 
khi chẳng [A7]sống cho riêng [Dm]mình, sẽ tìm [G]thấy trong mỗi [C]ngày, 
phục [F]vụ là [G7]chính niềm [C]vui. 
Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), 
để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi 
tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 8
Tác giả: Ý Vũ Thể loại: Unknown