Ca sĩ

Hữu Tín


Chưa có thông tin

1 bài hát của Hữu Tín

Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào (Ai Chết Giơ Tay OST tập 5) |   Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone Dương Hoàng Yến: Gm (Capo 3 Chơi ở Em) Tone Huỳnh Lập, Hạnh Thảo, Hữu Tín: Am  [Am ]Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp [Em ]ôm nhau phút cuối [Dm7 ]Đừng rời xa khỏi [G ]nhau, như bóng [C ]mây [C7 ] Mình yêu [F ]nhau từ kiếp [G ]nào Đã dìu [Em ]nhau qua kiếp [Am ]này [Dm ]Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ [E ]tắt đâu  [Am ]Đời này có lạc nhau, sẽ tìm [Em ]nhau ở kiếp khác [Dm7 ]Tìm ở đáy đại [G ]dương hay thác cheo [C ]leo [C7 ] Tìm giọt [F ]sương trên lá [G ]mềm, đàn hạc [Em ]bay về bên [Am ]thềm Tìm [Dm7 ]giữa thiên hà xa [E ]mãi, em vẫn cứ [Am ]tìm...  Biết yêu là [F ]sẽ mất hết, yêu là mang [Em ]máu nuôi con tim Yêu là mang [Dm7 ]nỗi đau một đời khốn [G ]khó nhưng không lìa [C ]xa [C7 ] Biết yêu là [F ]nhớ đến chết Yêu là tan [Em ]biến đi trong nhau Yêu là thương [Dm7 ]đến khi mình hoà lấy [E ]nhau trong từng linh [Am ]hồn...  [Am ]Đời này có lạc nhau, sẽ tìm [Em ]nhau ở kiếp khác [Dm7 ]Tìm ở đáy đại [G ]dương hay thác cheo [C ]leo [C7 ] Tìm giọt [F ]sương trên lá [G ]mềm, đàn hạc [Em ]bay về bên [Am ]thềm Tìm [Dm7 ]giữa thiên hà xa [E ]mãi, em vẫn cứ [Am ]tìm...  Biết yêu là [F ]sẽ mất hết, yêu là mang [Em ]máu nuôi con tim Yêu là mang [Dm7 ]nỗi đau một đời khốn [G ]khó nhưng không lìa [C ]xa [C7 ] Biết yêu là [F ]nhớ đến chết Yêu là tan [Em ]biến đi trong nhau Yêu là thương [Dm7 ]đến khi mình hoà lấy [E ]nhau trong từng linh [Am ]hồn...  /* LÊN 1/2 CUNG */ Biết yêu là [F#]sẽ mất hết, yêu là mang [Fm]máu nuôi con tim Yêu là mang [D#m7]nỗi đau một đời khốn [G#]khó nhưng không lìa [C#]xa [C#7 ] Biết yêu là [F#]nhớ đến chết Yêu là tan [Fm]biến đi trong nhau Yêu là thương [D#m7]đến khi mình hoà lấy [F]nhau trong từng linh [A#m]hồn...  Yêu là thương [D#m7]đến khi mình hoà lấy [F]nhau trong từng linh [A#m]hồn... 
Ca sỹ: Hữu Tín , Dương Hoàng Yến , Hạnh Thảo , Huỳnh Lập