Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

I say Gold

Ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh | Điệu: chọn điệu | 17
1. [Dm ]Walking through the [Am]streets 
[Bb ]Sometime there's anh [C ]stranger in my [Dm ]town [Am Bb C ] 
Wait ‘til [Dm]april and i [Am]meet 
[Bb ]Wear my [C ]silken shirts and [Dm ]gowns. [Am Bb C ] 
 
[Gm ]Karaoke i sing 
Balance [Dm ]my yang with my ying 
When I [Bb ]say I love to follow eastern [C ]winds. 
 
Chorus: 
You think [F ]yellow, I say [C ]gold 
It's the [Gm ]color of my real [Bb ]skin 
I am [F ]young but I am [C ]told 
That my [Gm ]history flows [Bb ]within. 
 
You think [F ]yellow, I say [C ]gold 
Feel the [Gm ]current of red [Bb ]river 
Through my [Dm ]soul 
You think [C ]yellow, I say [Dm ]gold. 
 
2. Draw my [Dm ]thoughts in china [Am]ink 
[Bb ]On my [C ]paper made of [Dm ]rice [Am Bb C ] 
I am [Dm]shy in the [Am]begin 
[Bb ]When anh [C ]boy gives me the [Dm ]eye. [Am Bb C ] 
 
[Gm ]Karaoke i sing 
Balance [Dm ]my yang with my ying 
When I [Gm ]say I love to follow eastern [C ]winds. 
 
Bridge: 
Oh red river take me [Dm ]home 
Feel the current through my [Dm ]soul. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 17
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Có thể bạn quan tâm