Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

It's You

Ca sĩ: Westlife | Điệu: Điệu Ballad | 13
NOTE: ĐỌC KỸ PHẦN NÀY TRƯỚC KHI CHƠI 
Để chơi được bài này thì phải chắc về nhịp và yêu 
cầu phải chuyển hợp âm nhanh để chơi giống bản gốc. 
Cách chơi : Hầu hết chỉ quạt xuống ,hoặc bass 3 
21 đan xen quạt ballad nếu thích (tuỳ đoạn) và đoạn 
nào deep thì móc nhé. 
Intro 
[C Am Am C G C ] 
(Verse 1) 
[C]There’s a laugh in my [Am]eyes [AmC G C ] 
[C]There’s a waltz in my [Am ]walk [AmC G C ] 
[C]And it’s been such a long [Am ]time [AmC G C ] 
[C]Since there was hope in my [Am]talk 
If you never [Dm]knew what it is that’s [G ]new… [C]it’s you 
[C]‘Cause when your hands are in [Am ]mine [AmC G C ] 
[C]You set a fire that [Am]everyone [G]can [C]see 
[C]And it’s burning [Am]away [AmC G C ] 
[C]Every bad [Am]memory 
[Am]To tell you the [Dm]truth 
If it’s something [G]new… baby it’s [C ]you [C G C ]Ohhhhh.. [F ] 
 
(Chorus) 
[F]It’s you in the [G]morning 
[C]It’s you in the [Am]night 
[F]A beautiful [C]angel came [G ]down to light up my [Em ]life my [C ]life 
[C]The world’s a different [Am ]place [AmC G C ] 
[C]Where nothing’s too hard to [Am ]say [AmC G C ] 
[C]And nothing’s too hard to [Am ]do [AmC G C ] 
[C]Never too much to go [Am ]through 
[Am]To tell you the [Dm]truth 
Everything that’s [G]new…. Baby, It’s [C]you 
 
(Verse 2) 
[C]So if I get to grow [Am ]old [AmC G C ] 
[C]With many years behind [Am ]me [AmC G C ] 
[C]There’s only one thing I [Am ]want [AmC G C ] 
[C]One thing I need beside [Am ]me 
[Am]For all that you [Dm ]are 
[Dm]For everything you [G ]do 
[Am]For all that you’ve [Dm ]done 
[Dm]Just for showing me the [G ]truth 
[C]It’s you 
[Am]It’s you 
[G]Baby it’s [C]you 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 13
Tác giả: Westlife Thể loại: Unknown