Ly Rượu Đắng Cay 2

Sáng tác: Kim Vũ | Nhạc Trữ Tình | Điệu: Bollero |

1. Chốn đời [Dm] này như cõi hư [F] vô như cõi hư [Bb] vô 

Con người [C] ta ai đến cũng một [Dm] lần 

Mai này [Gm] thôi tất cả còn [C] gì 

Giấy và [Am] tiền có khác chi [Bb] đâu 

Sang và [C] hèn [Am7] có khác chi [Dm] đâu. [G Dm G Dm]  

 

Điệp Khúc

Xưa nay nhân [Bb] gian quên một [C] câu cõi tạm là [Dm] đời 

Mai này [Gm] thôi cát bụi chôn [C] vùi 

Mơ thật [Am] nhiều cũng bấy nhiêu [Bb] thôi 

Mai này [C] còn gì khi hương [F] khói. [Am]  

 

Ta đi lang [Bb] thang cho tìm [C] quên quên hết đoạn tình [Dm] sầu 

Nhưng niềm [Gm] vui khép lại từ [C] đầu 

Cuộc đời [Am] này chỉ thế thôi [Bb] sao 

Cuộc đời [Am7] này chỉ thế thôi [Dm] sao. [G Dm]  

 

2. Mai này [Dm] rồi ta cũng ra [F] đi ta cũng ra [Bb] đi 

Mang tình [C] yêu mang hết cả tình [Dm] buồn 

Mai này [Gm] thôi tất cả còn [C] gì 

Trên đời [Am] này chỉ bấy nhiêu [Bb] thôi 

Và trên [C] đời [Am7]chỉ bấy nhiêu [Dm]thôi. [G Dm]