Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Một Niềm Phó Thác

Ca sĩ: Nhạc Thánh Ca | Điệu: Điệu Ballad | 16
Tone gốc Bm: Capo 2 
ĐK: 
Một [Am ]niềm phó [C ]thác 
Đời [G ]con trong tay [Am ]Ngài 
Dù [C ]là đêm [Am ]dài dù [C ]là tương [F ]lai 
Một [Dm ]niềm phó [F ]thác đời [Em7 ]con cho [Am ]Ngài 
Đừng [Dm ]bỏ con mồ [C ]côi gục [E7 ]ngã trên nẻo [Am ]đời [E7] 
 
1. Từng [Am ]bước âm thầm 
Là từng [C ]gánh phong [Am ]trần 
Là [Dm ]tay trắng bàn [E ]tay [E7] 
Có [Am ]chi dâng [E7 ]Ngài ? 
Con chỉ [Dm ]có con tim [Am ]này 
 
ĐK: 
Một [Am ]niềm phó [C ]thác 
Đời [G ]con trong tay [Am ]Ngài 
Dù [C ]là đêm [Am ]dài dù [C ]là tương [F ]lai 
Một [Dm ]niềm phó [F ]thác đời [Em7 ]con cho [Am ]Ngài 
Đừng [Dm ]bỏ con mồ [C ]côi gục [E7 ]ngã trên nẻo [Am ]đời [E7] 
 
2. Rượu [Am ]bánh tinh tuyền 
Cùng ngàn [C ]nỗi ưu [Am ]phiền 
Nguyện [Dm ]dâng Chúa ngày [E ]đêm [E7] 
Lễ [Am ]dâng mọn [E7 ]hèn 
Lòng thành [Dm ]kính con đáp [Am ]đền 
 
ĐK: 
Một [Am ]niềm phó [C ]thác 
Đời [G ]con trong tay [Am ]Ngài 
Dù [C ]là đêm [Am ]dài dù [C ]là tương [F ]lai 
Một [Dm ]niềm phó [F ]thác đời [Em7 ]con cho [Am ]Ngài 
Đừng [Dm ]bỏ con mồ [C ]côi gục [E7 ]ngã trên nẻo [Am ]đời [E7] 
 
3. Từng [Am ]trái nho hồng 
Từng hạt [C ]miến thơm [Am ]nồng 
Nguyện [Dm ]dâng Chúa tình [E ]yêu [E7] 
Đắng [Am ]cay trăm [E7 ]chiều 
Con cầu [Dm ]Chúa thương con [Am ]nhiều 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 16
Tác giả: Linh Mục Nguyễn Mộng Quỳnh Thể loại: Unknown