Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

My Boy

Ca sĩ: Billie Eilish | Điệu: chọn điệu | 16
(Intro) 
[Bm F# G D F# ] 
 
(Verse 1) 
My [Bm ]boy's being sus he was [F# ]shady enough 
But [G ]now he's just a [D ]shadow [F# ] 
My [Bm ]boy loves his friends like [F# ]I love my split ends 
And by [G ]that I mean he cuts em [F#]off 
 
(Chorus) 
[Em ]My boy, my boy, [D ]my boy [Bm ] 
[A ]Don't love me like he [D ]promised [F# ] 
[Em ]My boy, my boy, [D ]my boy [Bm ] 
He [A ]ain't a [G ]man and sure as [F# ]hell ain't honest [Bm ] 
 
(Verse 2) 
My [Bm ]boy's being sus and he [F# ]don't know how to cuss 
He [G ]just sounds like he's tryna be his [D ]father [F# ] 
My [Bm ]boy's an ugly crier but he's [F# ]such a pretty liar 
And by [G ]that I mean [A ]he said he'd [Bm ]"change". 
 
(Chorus) 
[Em ]My boy, my boy, [D ]my boy [Bm ] 
[A ]Don't love me like he [D ]promised [F# ] 
[Em ]My boy, my boy, [D ]my boy [Bm ] 
He [A ]ain't a [G ]man and sure as [F# ]hell ain't honest [Bm ] 
 
(Bridge) 
My boy [Em ], my, my boy [Bm ], my friends. 
I [G ]love, loved, I, I [D ]love, loved my split [F# ]ends 
My boy [Em ], my, my boy [Bm ], my friends. 
I [G ]loved, loved, loved, loved 
[F#]Loved, loved, loved, loved 
Alright dude, go trip over a knife. 
 
(Chorus) 
[Em ]My boy, my boy, [D ]my boy [Bm ] 
[A ]Don't love me like he [D ]promised [F# ] 
[Em ]My boy, my boy, [D ]my boy [Bm ] 
He [A ]ain't a [G ]man and sure as [F# ]hell ain't honest [Bm ] 
 
(Verse 3) 
You [Em ]want me to be yours well [Bm ]then you gotta be mine. 
But if you [G ]want a good girl, then goodbye [Bm ] 
You [Em ]want me to be yours well [Bm ]then you gotta be mine. 
And if you [G ]want a good girl, then goodbye [Bm]. 
 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 16
Tác giả: N/A Thể loại: Pop