Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

My My My

Ca sĩ: Troye Sivan | Điệu: chọn điệu | 16
tone [Bbm ] 
Intro: 
[Ab Bbm Gb ] 
 
Verse 1: 
[Ab ]Shine on, [Bbm]diamond 
Don't make me [Ebm ]wait another day 
[Ebm ]'Cause passion is [Ab ]passion 
You know it [Bbm ]just as well as me. 
 
Pre-Chorus: 
Now, [Ab ]let's stop running from love 
Running from [Bbm ]love 
[Gb ]Let's stop, my baby 
[Ab ]Let's stop running from us 
Running from [Bbm ]us 
[Gb ]Let's stop, my baby 
 
Chorus: 
Oh my, my, [Ab ]my! 
I die every [Bbm ]night with [Gb ]you 
Oh my, my, [Ab ]my! 
Living for your [Bbm ]every [Gb ]move 
 
Verse 2: 
[Ab ]Spark up, buzz [Bbm ]cut 
I got my [Ebm ]tongue between your [Gb ]teeth 
[Ab ]Go slow, [Ab ]no, no, go fast 
You like it [Db ]just as much as [Gb ]me. 
 
Pre-Chorus: 
Now, [Ab ]let's stop running from love 
Running from [Bbm ]love 
[Gb ]Let's stop, my baby 
[Ab ]Let's stop running from us 
Running from [Bbm ]us 
[Gb ]Let's stop, my baby 
 
Chorus: x2 
Oh my, my, [Ab ]my! 
I die every [Bbm ]night with [Gb ]you 
Oh my, my, [Ab ]my! 
Living for your [Bbm ]every [Gb ]move 
 
oh my, my, [Ab ]my! 
my, my, [Ab]! 
 
Bridge: 
[Fm ]Should be the last night ever 
Should be the last night we[Bbm]'re apart 
[Ebm ]Got my name on this treasure 
On this treasure 
 
Chorus:x2 
Oh my, my, [Ab ]my! 
I die every [Bbm ]night with [Gb ]you 
Oh my, my, [Ab ]my! 
Living for your [Bbm ]every [Gb ]move 
[Db ]Living for your every move 
oh my, my, [Ab ]my 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 16
Tác giả: Troye Mellet Thể loại: Pop