Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Nghe em hát còn duyên

Ca sĩ: Thu Hiền | Điệu: chọn điệu | 17
Tone Thu Hiền là Fm. Capo 1 chơi Em 
1. Em vẫn thường [Em ]nghe hát bài dân ca rằng: 
"Người [Am ]ơi, [D ]yêu em người [G ]ở người [B7 ]ở đừng [Em ]về." 
Đến hôm [G ]nay lại nghe anh [Am ]hát 
Câu hát còn [Em ]duyên kẻ đưa người [G ]đón 
Mà người [Bm ]ơi, [D ]yêu em người người [Bm ]ở .. đừng [Em ]về 
Người [Am ]ở .. đừng [Em ]về, người [Am ]ơi [D ]người [G ]ở 
 
ĐK” Anh hát còn [Am ]duyên để lòng em xao [C ]xuyến 
Nếu đã yêu [Bm ]nhau ngàn sông cũng [Em ]lội 
Câu hát còn [G ]duyên ngàn năm thương [C ]nhớ 
Còn [Am ]duyên [D ]mà em vẫn [G ]hát 
Dù hết [Bm ]duyên lòng em vẫn [Em ]đợi 
Dù hết [Am ]duyên lòng [Bm ]em vẫn [Em ]chờ 
 
2. Em vẫn thường [Em ]nghe những bài dân ca rằng: 
" Người [Am ]ơi, [D ]yêu em người [G ]ở người [B7 ]ở đừng [Em ]về" 
Đến hôm [G ]nay lại nghe em [Am ]hát 
Câu hát còn [Em ]duyên kẻ đưa người [G ]đón 
Mà người [Bm ]ơi, [D ]yêu em người [Bm ]ở đừng [Em ]về 
Người [Am ]ơi, người ở đừng [Em ]về người [Am ]ơi, [D ]người [G ]ở 
 
ĐK: Anh hát còn [Am ]duyên để lòng em xao [C ]xuyến 
Nếu đã yêu [Bm ]nhau ngàn sông cũng [Em ]lội 
Câu hát còn [G ]duyên ngàn năm thương [C ]nhớ 
Còn [Am ]duyên [D ]mà em vẫn [G ]hát 
Dù hết [Bm ]duyên lòng em vẫn [Em ]đợi 
Dù hết [Am ]duyên lòng [Bm ]em vẫn [Em ]chờ 
 
* Người [Bm ]ơi, người ở đừng [G ]về 
Người [Am ]ơi, người [G ]ở 
 
ĐK: Anh hát còn [Am ]duyên để lòng em xao [C ]xuyến 
Nếu đã yêu [Bm ]nhau ngàn sông cũng [Em ]lội 
Câu hát còn [G ]duyên ngàn năm thương [C ]nhớ 
Còn [Am ]duyên [D ]mà em vẫn [G ]hát 
Dù hết [Bm ]duyên lòng em vẫn [Em ]đợi 
Dù hết [Am ]duyên lòng [Bm ]em vẫn [Em ]chờ 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 17
Tác giả: Nguyễn Tiến Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Có thể bạn quan tâm