Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Người ơi người ở đừng về

Ca sĩ: Thu Hiền | Điệu: Điệu Ballad | 64
Tone gốc E 
Người [G]ơi! Người [D/F#]ởi đừng [Em7]về, 
[Em7/D]Người [C]ơi! Người [Bm]ởi đừng [C]về - [Bm]- [Am]- [G ] 
Người [Am7/D]về em [C]vẫn (í i ì i) [Bm]nay, [C]Có mấy [Bm]khóc i [Em7]thầm 
[C]Đôi [D]bên là [C]bên sóng đôi vạt [G]áo 
Mà này [Em7]cũng có a ướt [Em7/D]đầm Ướt [C]đầm [D]như [G]mưa. 
Người [Em]ơi! Người [D]ởi đừng [G]về, 
Người [Am7/D]về em [C]vẫn í i ì i [Bm]nay [C]có mấy [Bm]trông [Em7]theo, 
[C]Trông (ư ư) [D]nước bây [C]giờ mà như nước [G]chảy, 
Mà này [Em7]cũng có trông a [Em7/D]bèo. Trông [C]bèo (là) [D]bèo [G]trôi. 
Người [Em]ơi!người [D]ởi đừng [G]về. 
Người [Am7/D]về, em [C]dặn (í i ì i) [Bm]nay [C]có mấy [Bm]tái (i) [Em7]hồi 
[C]Yêu (í a), [D]em là [C]em mong anh xin [G]chớ 
mà này [Em7]cũng có [Em7/D]a, đứng [C]ngồi đứng [D]ngồi với [G]ai. 
Người [Em]ơi! Người [D]ở đừng [G]về. 
Người [Em]ơi! Người [D]ở đừng [C]về. [Bm]- [Am]- [G] 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 64
Tác giả: Dân Ca Bắc Ninh Thể loại: Nhạc Dân Gian
Có thể bạn quan tâm