Nhạc sĩ

Nhạc Tin Lành


Chưa có thông tin

12 bài hát của Nhạc Tin Lành

Nguyện Xin Thánh Linh Của Chúa |   Thể loại: Unknown

Nguyện [Dm]xin Thánh Linh của Chúa đầy dãy trong [C]tôi, tôi sẽ [A7]hát Ha-lê-lu-[Dm]gia. Nguyện [Dm]xin Thánh Linh của Chúa đầy dãy trong [C]tôi, tôi sẽ [A7]hát Ha-lê-lu-[Dm]gia.  Tôi sẽ [Gm]hát, tôi sẽ [F]hát, tôi sẽ [Gm]hát Ha-[A7]lê-lu-[Dm]gia. Tôi sẽ [Gm]hát, tôi sẽ [F]hát, tôi sẽ [Dm]hát Ha-[A7]lê-lu-[Dm]gia. 
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Hát Lên Nào Vì Lòng Này Có Giê-xu |   Thể loại: Unknown

Hát lên [C]nào vì lòng này có [Dm]Giê-xu. Hát lên [G/B]nào vì lòng này có [C]Giê- [G]xu. Hát lên [C]nào vì lòng [C7]này có [F]Giê-xu. Ha-le- [G]lu-gia, kính khen [C]Ngài. [C Em Dm C Am Em G C] Kính khen Ngài. A-men A-men (X6) Ha-le-lu-gia, kính khen Ngài. 
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Vững An (Still). |   Thể loại: Unknown

1.X[C]in d[G/B]ấu c[Am]on nơi c[F]ánh t[D/F#]ay C[Gsus4]ha, [G ] c[C]he phủ c[F]on nhờ b[Dm]óng thiêng Cha quyền nă[G]ng.  2.C[C]on ư[G/B]ớc ng[Am]uyện nương n[F]áu G[D/F#]iê - [Gsus4]xu [G ]. Qu[C]yền năng N[F]gài làm v[Dm]ững tin con cậy t[G]rông.  ĐK: D[C]ù giông tố khiếp k[F]inh sóng g[G]ió vây q[Csus4]uanh, n[C]guyện xin Chúa dắt đ[F]ưa vượt q[G]ua bão t[Am]ố. L[C/E]ạy Cha thánh hiển v[F]inh Vua t[G]rên dương g[C]ian, c[G/B]on luôn vững l[F/A]òng vì biết C[G/B]ha bên c[C]on.  
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Xin Thần Linh Đến |   Thể loại: Unknown

T[Em]ừ cõi lòng sâu thẳm, c[D]on xin Thần Linh Chúa h[C]iện diện đầy vinh hiển trong lòng n[G]ày. [B7] Ng[Em]uyện Thần Ngài tuôn đổ l[D]àm mọi lòng tươi mới. L[C]ời nguyện cầu tha th[Am]iết với Cha tình y[Bsus4]êu. [B7] Lạy Ch[Em]úa chúng con khẩn thiết xin Ngài đ[G]ến ban nước s[E7]ống tưới mát chúng c[Am]on, đưa hồn l[G]inh chúng con đến với C[B7]ha. Hỡi Chúa xin C[Em]húa khiến cho mỗi l[D]òng hiệp nh[G]ất, đến với Ch[E]úa với tấm lòng vỡ t[Am]an, đến với Ch[Bm]úa với tấm lòng biết ơ[Em]n. 
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Khát Khao Dòng Nước |   Thể loại: Unknown

1.Nh[C]ìn nai k[G/B]ia khát khao d[Am]òng nước m[Am7/G]át như chính con thèm kh[F]át chính Chúa C[Gsus4]ha toàn n[C]ăng. L[C]òng con đ[G]ây chỉ mong c[Am]hờ được đ[Am7/G]ến bên Cha và t[F]hờ kính C[Gsus4]ha đời đ[C]ời. ĐK: T[Am]âm linh c[Am7/G]on chỉ mong n[F]ương nơi N[C/E]gài vì ch[F]ính sức C[Dm]húa dẫn đưa c[Bdim]on mỗi ng[Esus4]ày. [E] L[C]òng con đ[G]ây chỉ mong c[Am]hờ đc đ[Am7/G]ến bên Cha và th[F9]ờ kính C[Gsus4]ha đời đ[Csus4]ời.  2.Lò[C]ng con đây trG/B]ông mong nơi Ng[Am]ài như th[Am7/G]ể nai kia thèm m[F]é nước suối tr[G]ong ngọt ê[C]m. L[C]òng con m[G/B]ong luôn được v[Am]ào chiêm ng[Am7/G]ưỡng Chúa Giê-xu v[F]à đến t[Gsus4]ôn thờ Ng[C]ài. ĐK: C[Am]hỉ có Ch[Am7/G]úa đấng con n[F]ương con d[C/E]ựa và c[F]hỉ có Ch[Dm]úa đấng tâm li[Bdim]nh con t[Esus4]hờ. [E] L[C]òng con lu[G/B]ôn mong được và[Am]o chiêm n[Am7/G]gưỡng Chúa Giê-xu v[F9]à đến t[Gsus4]ôn thờ Ng[C]ài. 
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Ân Chúa Dẫy Đầy |   Thể loại: Unknown

Tone [C] 1/ Lòng mong [F]ước có Chúa [G7]Jêsus trong tâm [Csus4]linh [C]này. [C7]Lòng mong [F]ước Chúa chiếm hữu [G7]con sống trong người [C]con. [E7] Xin cho [Am]lòng cảm [Am7/G]nhận được ơn cứu [F]diệu kỳ. Nguyện lòng [Dm]con đây tràn [D7]dâng Thánh Linh [Gsus4 G7]  2/ Lòng mong [F]ước có thể [G7]đổi thay tâm ô [Csus4]dơ [C]này, [C7]hàn gắn [F]hết những mảnh vở [G7]trong trái tim của [C]con. [E7] Với hy [Am]vọng đặt [Am7/G]trong bàn tay của [F]Cha thiên thượng. Nguyện Chúa [Dm]dẫn dắt đời [D7]con Chúa ôi! [Gsus4 G7]  ĐK: Được sống trong [F]Ngài còn [G7]chi ước [C]muốn nào. [C7] Được Chúa ngự [F]vào lòng còn [E7]chi tâm hồn sầu [Am]lo. Nguyện xin [F]Chúa lấp đầy, Thần Linh [Gsus4]Chúa [G]tuôn [F]tràn [G7]trong [C]con Nguyện xin [F]Chúa lấp đầy, Thần Linh [Gsus4]Chúa [G]luôn [F]ngự [G7]trong [C]con.  
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Chạm Lòng Con Chúa Ơi |   Thể loại: Unknown

Chạm lòng c [C]on chúa ơi ngay giờ n [Dm]ày. chạm lòng c [F]on để con không xa ng [C]ài. chạm lòng c [C]on chúa ơi ngay giờ n [Dm]ày. chạm lòng c [F]on để con say mê n [C]gài. vực con vươn l [Am]ên, khỏi chốn tối tăm tuyệt v [Em]ọng. vực con vươn l [F]ên khỏi nghi sợ và sầu n [G]ão. thì con sẽ h [F]át chúc tán ngợi khen danh ch [Em]úa. xin thần linh đ [Dm]ến chạm v [G]ào con ngay chúa ơ [C]i! 
Ca sỹ: Nhã Ca , Nissi United

Lữa Phục Hưng |   Thể loại: Unknown

Cha [A]ơi! Trong nơi vinh[E/G# ]quang này lòng [C#m]con đang tìm kiếm [F#m7]Ngài, với [D]cả tâm linh con [E7]mong được gặp mặt [A]Chúa. [E7] Quăng [A]xa bao nhiêu ô nhơ [E/G#], con trở về [C#m]đây đền thánh [F#m7]Ngài. Tình yêu [D]xưa trong Cha nay [E7]con mong được tươi [Asus4]mới. [A7] Lòng thành dâng [D]lên lời [E]tôn vinh danh [C#m]Ngài. [F#m] Gặp Ngài từ [D]nay, trọn cuộc đời [B7]này được mãi đổi [Esus4]thay. [E7] Cầu Thần Linh [A]Chúa quang lâm ba lửa thiêng thiêu [D]đốt cả hồn linh [A]con. Nguyện Ngài [D]phục hưng ban sự [E7]sống mới trong tâm [A]con. Hết cả tâm [D]linh này [Dm/F], con dâng lên [A]Chúa với [A/G]khát khao, [F#m]mong chờ [Bm ]lòng bừng cháy [E7]luôn.  
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Vào Cửa Ngài Với Lòng Cảm Tạ |   Thể loại: Unknown

Nhịp 6/8  [Am]Vào đây ca khen trong [G]hành lang Chúa [Am]ta, Cùng [F]đến các cửa [G]Ngài bằng [Em7]lời cảm [Am]ơn. [Am]Vào đây ca khen trong [G]hành lang Chúa [Am]ta, Cùng [F]đến các cửa [G]Ngài bằng [Em7]lời cám [Am]ơn.  ĐK: Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, trong [Em7]Ngài Đấng [Am]sáng tạo. Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, trong danh [Em7]Cha Vua chí [Am]cao. Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, trong [Em7]Ngài Đấng [Am]sáng tạo. Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, nguyện trọn [Em7]đời luôn chúc [Am]tôn.  
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Kết Chúng Con Làm Một |   Thể loại: Unknown

1. [F]Hôm nay chúng [C/E]con dâng [Am]Ngài Chúa ôi [Dm] [Bb]đến viếng [F/A]thăm dân tộc con. [Csus4 C7] Hiệp lại [Bb]trong mỗi [C7]tấm lòng để vinh [A7]hiển Chúa toả soi [Dm]qua chúng con [Bb]người người sẽ biết [F/A]Ngài. Là [Gm7]chính Vua Giê-xu [Csus4]Christ!  ĐK: [C7 ]Cùng hiệp nhau [F]nơi [F/A]đây hoà [Bb]tiếng ca ngợi tôn [C7]vinh. Cùng nhau tay [F]trong [F/A]tay hiệp [Bb]sức rao truyền Danh [C]Cha Chúa ơi nguyện [A7]hiệp nhất, mọi [Dm]chúng con trong [Dm7/C ]danh Ngài Nguyện tình [Gm]yêu của Chúa [C7]kết chúng con làm [Fsus4]một [F]  2. [F]Này anh với [C/E]tôi, ta [Am]cùng chúc tôn [Dm] [Bb]Giê-xu [F/A]khắp trần gian [Csus4 C7] Và giờ [Bb]đây chúng [C7]con xin Ngài làm [A7]cho chúng con nên [Dm]một trong Ngài. [Bb]Người người sẽ biết [F/A]Ngài là [Gm7]chính Vua Giê-xu [Csus4]Christ   
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Cùng Chúc Tôn Chúa |   Thể loại: Unknown

[G]Nguyện đồng lòng hát [C]ca, [D7]cùng nhau chúc tôn [G]Ngài [G]hòa nhịp đàn ca [G]ngợi Danh Vua [D7]Thánh. Ngài là [G]Vua đời đời chí [C]cao, [B7]nào ta hãy thờ [Em]tôn. Dâng lên [C]Ngài tin yêu [D7 ]từ tâm hồn [G]ta. [G]Vua muôn Vua [D/F#]kính yêu [B7]ca khen danh thánh [Em]Ngài. Xin dâng [C]lòng tin yêu [D7 ]lên [G]Ngài. Bài ca mới trong tâm của[D/F# ]con, đời con [B7]đây xin dâng hiến [Em]cho Ngài. Hiến dâng [C]hồn thân con [D7 ]vào Cha Thượng [G]Thiên. 
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành

Trọn Cả Tấm Lòng |   Thể loại: Unknown

1. G[G]iờ này t[D/F#]rọn cả tâm hồn C[Em]on hướng l[G]ên nơi Cha từ á[C]i Lòng con ước a[D]o khát khao gặp Ng[D7]ài Lạy Cha y[G]êu Nguyện được ng[D/F#]he tiếng Cha dạy khu[Em]yên D[G/D]ẫn đưa con từng bư[C]ớc Dìu con đi th[A7]eo đường lối C[D7]ha. ĐK: Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi. Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.  2. Tr[G]ọn đời ngu[D/F#]yện chỉ theo Ngài th[Em]ôi Đấng c[G]ứu chuộc linh hồn c[C]on Ngài đã thứ t[D]ha con bao lỗi l[D7]ầm Lạy Cha y[G]êu! Nguyện lời C[D/F#]ha dẫn đưa đời c[Em]on Dư[G/D]ỡng nuôi linh hồn c[C]on Đổi thay tâm c[A7]on nên mới l[D7]uôn. ĐK: Nguyện làm theo Thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] D[Cmaj7]âng Chúa cuộc đời n[C]ày Yêu thư[D]ơng thờ phượng Ngài không th[D7]ôi. Nguyện làm theo thánh ý Ch[G]úa Vâng phục lu[B7]ôn luôn trong đức t[Em]in [Em7/D] Con qu[C]yết đi theo Ngài kh[G]ông đ[D7]ổi th[G]ay.   
Ca sỹ: Nhạc Tin Lành