Ca sĩ

Nhóm Lửa Hồng


Chưa có thông tin

2 bài hát của Nhóm Lửa Hồng

Con Đường Giê-su |   Thể loại: Unknown

[Em]Giữa cuộc đời trăm [C]vạn nẻo đường [Bm]xin chọn con đường [Em]yêu thương [G]Đường yêu thương cho ta găp nhau cùng chung bước đến an [B]vui [Em]Chấp nhận [Am]nhau dù [D]khác biệt [G]nhau [Bm]để không còn xa [Em]nhiều [Em]Sống gần [Am]nhau và [D]sống vì [G]nhau [Bm]giúp nhau qua khổ [Em]đau. [G]Đường mới theo giê-su ta đi về [E7]khắp đất [Am]trời [D]Đời tươi [B7/D#]trong giê-su bên nhau phục [Em]vụ vui [G]sống [G]Hạnh phúc [E7]qua giê-su ta yêu và [Am]được yêu mãi [C]Gởi yêu thương [D7]vững đôi [G]chân [B7]ta bước đi mỗi [Em]ngày. 
Ca sỹ: Nhóm Lửa Hồng

Gieo Mầm Tin Yêu |   Thể loại: Unknown

Lời 1: Ai dãi [Am]dầu mưa [C]nắng đi gieo [Dm]trồng [E]mầm [Am]sống, ươm vào [A7]đất quê hương [Dm]mình, bao hạt [G]giống trên nương [C]đồng, mong [F]chờ ngày [G7]lúa đơm [C]bông. [E7 ] . Sẽ vô [Am]vàn vui [C]sướng đón chào [Dm]ngày [E]gặt [Am]mới, đây hạt [A7]giống sinh 3 [Dm]chục, kia hạt [G]giống sinh 6 [C]chục, có [F]hạt trổ [G7]sinh một [C]trăm. . Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. . Lời 2: Hãy gieo [Am]mầm tin [C]yêu với những [Dm]việc [E]nhỏ [Am]bé, cho ngươi [A7]đói bát cơm [Dm]đầy, cho người [G]khát ly nước [C]tràn, cho [F]người than [G7]khóc ủi [C]an. [E7 ] . Hãy gieo [Am]mầm tin [C]yêu sẽ gặt [Dm]về [E]hạnh [Am]phúc, bởi người [A7]đã yêu thương [Dm]người, chia sẽ [G]thiết tha trong [C]đời, trao [F]gửi về [G7]nhau niềm [C]vui. . Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. . Lời 3: Hãy chôn [Am]vào lòng [C]đất những ích [Dm]kỹ [E]hèn [Am]yếu, xin đổi [A7]mới ngay chính [Dm]mình, xin hãy [G]hóa xanh tâm [C]hồn, giã [F]từ thù [G7]oán bi [C]quan. [E7 ] . Ai chấp [Am]nhận hy [C]sinh sẽ như [Dm]hạt [E]một [Am]trăm, khi chẳng [A7]sống cho riêng [Dm]mình, sẽ tìm [G]thấy trong mỗi [C]ngày, phục [F]vụ là [G7]chính niềm [C]vui. . Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. 
Ca sỹ: Nhóm Lửa Hồng