Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Phúc Cho Ai Xót Thương

Ca sĩ: Sł. I Muz. Jakub Blycharz | Điệu: Điệu Ballad | 11
Tone gốc C#m: Capo 4 
[Am]..Nhìn về Thiên [F]Chúa thiết tha [C]nguyện xin, [Bb]ơn cứu giúp [F]con từ [C]đâu? 
Ơn thiêng cứu [G]giúp chính do tay [D]của Người, [F]là Thiên [G]Chúa nhân [Am]từ. 
[Am]...Khi con xa [F]bước Chúa đã thương tìm [C]con, [Bb]ấp trên cánh [F]tay dịu [C]dàng. 
Máu thánh chan [G]chứa xóa tan bao [D]tội nhơ [F]và ban [G]chính nguồn sống [Am]mới. 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng [D]dủ thương. 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng [D]dủ thương. 
 
[Am]...Ngày ngày nếu [F]Chúa mãi nhớ bao [C]tội tình, [Bb]có ai đứng [F]vững được [C]chăng? 
Nhưng hay thương [G]xót, Chúa thứ tha [D]tội ta, [F]nào ta [G]bước đi [Am]theo Người. 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng [D]dủ thương. 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng [D]dủ thương. 
 
[Am]..Vì này Thiên [F]Chúa đã xóa tan [C]tội đời, [Bb]Chúa đã sống [F]lại hiển [C]vinh, 
Vang câu tuyên [G]tín khắp nơi trên trần [D]gian, 
[F]Giêsu [G]chính Ngài là [D]Chúa. [Am] 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng dủ [D]thương. 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng dủ [D]thương. 
[F]...Đẩy lùi hãi [G]sợ một niềm xác [Am]tín, phó [F]thác tất [G]cả vào đôi [Am]tay Người, 
Vì Người phục [G]sinh cho ta tươi sáng niềm [Am]hân hoan 
[F]Chúa chính [G]là sự [D]sống. 
 
Lên tone F#m: Capo 9 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng [D]dủ thương. 
Diễm phúc những [C]ai xót [G]thương, phúc cho [Am]ai xót [F]thương, yêu thương anh [C]em mình, 
Họ được [G]Chúa tỏ lòng [D]dủ thương. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 11
Tác giả: Sł. I Muz. Jakub Blycharz Thể loại: Unknown