Ca sĩ

Phương Vũ Kiệt


Chưa có thông tin

1 bài hát của Phương Vũ Kiệt

Đáp Án |   Thể loại: Nhạc Trung

Capo 1 Ài jiù xiàng [Am]lán tiān bái yún [D]Qíng kōng wàn lǐ [G]tú rán bào [Em]fēng yǔ [Am]Wú chù duǒ bì [D]zǒng shì ràng rén [G]shǐ liào bù jí Rén jiù xiàng [Am]huàn zhòng gǎn mào [D]Dǎ zhe pēn tì [G]fā shāo yào [Em]xiū xí [Am]Lěng rè jiāo tì [D]huān xǐ yóu yù [G]lè cǐ bù pí 
Ca sỹ: Phương Vũ Kiệt