Ca sĩ

Quân Văn Lưu


Chưa có thông tin

1 bài hát của Quân Văn Lưu

Giải Phóng Quân |   Thể loại: Unknown

[Bm]Đoàn Giải Phóng quân một [F#m]lần [A]ra [Bm]đi Là có sá chi đâu [F#m]ngày [G]trở [Bm]về Ra đi ra [D]đi bảo [G]tồn [A]sông núi [D] Ra đi ra [F#]đi thà [G]chết [F#]chớ [Bm]lui Cờ bay phấp [D]phới ngời màu Lạc [G]Hồng Kèn reo vang [D]tiếng gọi dòng Lạc [F#]Hồng Cùng [G]Giải [A]Phóng [Bm]quân Ra [D]đi ra đi theo [G]hồn sông [Bm]núi Thù bao năm [D]xưa có [A]bao [F#]giờ [Bm]nguôi Dưới cờ [G]oai nghiêm [D]sao [A]vàng bay [D] Đoàn [D]quân [A]Việt Nam có [D]hay [F#] Ngày [D]xưa biết bao [F#]vị [A]hùng [Bm]anh Quyết vì non [G]sông ra [F#m]tay [F#]bao [Bm]lần Ngày nay đoàn [D]quân ta [A]gắng làm [D]sao Giành [Bm]quyền tự [F#]do hạnh [G]phúc [A]cho [Bm]dân [Bm]Đoàn Giải Phóng quân một [F#m]lần [A]ra [Bm]đi Dù có gian nguy nhưng [F#m]lòng [G]không [Bm]nề Ra đi ra [D]đi bảo [G]tồn [A]sông núi [D] Ra đi ra [F#]đi thà [G]chết [F#]chớ [Bm]lui 
Ca sỹ: Quân Văn Lưu