Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Quando Quando Quando

Ca sĩ: Engelbert Humperdinck | Điệu: chọn điệu | 12
[C]Tell me when will you be [Dm7 ]mine [G7 Dm7 ] 
[G7]Tell me quando, quando, [C6 ]quando [Cmaj7 ] 
We can share a love de- [Dm7 ]vine [G7 Dm7 ] 
[G7 ]Please don't make me wait a- [C ]gain 
 
When will you say yes to [Dm7 ]me [G7 Dm7 ] 
[G7 ]Tell me quando, quando, [C6 ]quando [Cmaj7 ] 
You mean happiness to [Dm7 ]me [G7 Dm7 ] 
[G7 ]Oh my darling tell me [C ]when 
 
Every moment's a [Gm7 ]day 
[C]Every day seems a life [C6 ]time [Dm ] 
Let me show you the [Am7 ]way 
[D7]To a joy beyond com- [G ]pare [G7 ] 
 
[C ]I can't wait a moment [Dm7 ]more [G7 Dm7 ] 
[G7 ]Tell me quando, quando, [C6 ]quando 
Say it's me that you [Dm7 ]adore [G7 Dm7 ] 
[G7 ]Oh my darling tell me [C ]when 
 
Every moment's a [Dm7 ]day 
Every day seems a life [Am ]time 
Let me [A7 ]show you the [Dm ]way 
To a [F ]joy beyond com- [G7 ]pare [G#7 ] 
 
Change key up ½ tone to [C# ]----------- 
 
[C# ]I can't wait a moment [D#m7 ]more [G#7 D#m7 ] 
[G#7 ]Tell me quando, quando, [C#6 ]quando 
[C#]Say it's me that you [D#m7 ]adore [G#7 D#m7 ] 
[G#7 ]Oh my darling tell me [C# ]when 
 
Whoa my [G#7 ]lover tell me [C# ]when 
Oh my [G#7 ]darling tell me [C# ]when 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 12
Tác giả: Tony Renis Thể loại: Nhạc Quốc Tế