Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Samba mambo

Ca sĩ: France Gall | Điệu: chọn điệu | 23
Intro: [EmD]-[EmD ] 
 
[Em ]La samba samba [D ]s'en va 
[Bm ]Quand le mambo mam-[Em ]bo est là 
[Em]La samba samba [D ]sans toi 
[Bm ]Je change, je change, je [Em ]change de pas 
 
[Em]Tu danses, tu danses dans [D ]d'autres bras 
[Bm ]Je pense, je pense, je [Em ]pense à toi 
[Em]Immense, immense [D ]baraka 
[Bm ]Tu t'es retournée [Em ]contre moi 
 
[Em]La samba samba [D ]s'en va 
[Bm ]Quand le mambo mambo [Em ]est là 
[Em]La samba samba [D ]sans toi 
[Bm ]Tu changes, tu changes, peut-[Em ]être pas 
 
[Em ]Tibili-bili pa pa [D ]lia la, [Bm ]Tibili-bili pa pa [Em ]lia la 
[Em ]Tibili-bili pa pa [D ]lia la, [Bm ]Tibili-bili pa pa [Em ]lia la 
 
[Em ]Tu penches, tu penches vers [D ]d'autres voix 
[Bm ]Tu te balances très [Em ]loin de moi 
[Em]Immense, immense [D ]baraka 
[Bm ]Je prie, je prie, je [Em ]prie pour toi 
 
[Em]La samba samba [D ]s'en va 
[Bm ]Quand le mambo mambo [Em ]est là 
[Em]La samba samba [D ]sans toi 
[Bm ]Je change, je change, je [Em ]change de pas 
 
[Em ]Tibili-bili pa pa [D ]lia la, [Bm ]Tibili-bili pa pa [Em ]lia la 
[Em ]Tibili-bili pa pa [D ]lia la, [Bm ]Tibili-bili pa pa [Em ]lia la 
 
[Em ]Chacun [D ]prend la place de [C ]l'autre 
[Em ]Et le bonheur des uns [D ]fait le malheur des [C ]autres 
 
[Em]La samba samba [D ]s'en va 
[Bm ]Quand le mambo mambo [Em ]est là 
[Em]La samba samba [D ]sans toi 
[Bm ]Tu changes, tu changes, peut-[Em ]être pas 
 
[Em]La samba samba [D ]s'en va 
[Bm ]Quand le mambo mambo [Em ]est là 
[Em]La samba samba [D ]sans toi 
[Bm ]Tu changes, tu changes, peut-[Em ]être pas 
 
[Em ]Tibili-bili pa pa [D ]lia la, [Bm ]Tibili-bili pa pa [Em ]lia la 
[Em ]Tibili-bili pa pa [D ]lia la, [Bm ]Tibili-bili pa pa [Em ]lia la 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 23
Tác giả: Nhạc Pháp Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Có thể bạn quan tâm