Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Since I Don't Have You

Ca sĩ: Guns N' Roses | Điệu: chọn điệu | 5
capo 1 
Intro: 
[F Bb C F ] 
[Bb Bbm F ] 
[Bbm Gm C ] 
 
I [F]don´t have [Bbm]plans and [C]schemes 
And [F]I don´t have [Bbm]hopes and [C]dreams 
I [F]don´t [Bbm]have anything [Gm]since 
I don´t have [C]you 
 
[F]And I don't [Bbm]have fond [C]desires and 
[F]I don´t [Bbm]have happy [C]hours 
[F]I don't have [Bbm]anything [Gm]since 
I don't, I don't [C]have you 
 
[C]I don't have happiness and 
I guess I [Gm]never will again [F ] 
[Gm]When you were not on me, in walked [F]on misery 
[Gm]And it's been here since then [C ] 
yeah 
[F]Yeah [Bbm Gm]you're [C]fall 
 
[F]I don't have [Bbm]letters, yeah 
And I don't [C]have one who cares 
[F]I don't have [Bbm]anything [Gm]since 
I don't [C]have you 
[F Dm Gm C ] 
You, you, oh oh oh 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 5
Tác giả: Axl Rose Thể loại: Unknown