Nhạc sĩ

Sơn Mạch


Chưa có thông tin

1 bài hát của Sơn Mạch

Hoàng lam |   Thể loại: Unknown

[Bm]Ánh chiều vàng [F#7b9]mây xanh màu Đàn [G]chim tung cánh [Em]bay về phương [F#7]trời mơ hồ [Bm]Bước đường mòn [F#7b9]bóng cây trầm Nhịp [G]chân quay gót [Em]đi trong ánh [F#7]vàng trời [Bm]xa  [D]Tiếc mãi xuân [A]thì [Bm]nuôi màu hạ [F#]trắng Để [G]mai kia tóc [Em]xanh có phai [F#m]đi như nắng [F#]nhạt Mùa [Bm]thu đã úa [F#]tàn [Bm]rồi đông cũng bay [F#]sang Màu [G]hoàng lam chen [Em]lối chân em [F#7]về đường [Bm]xưa  [A]Gió hãy ngừng [Em]đi để tóc [G]em mãi buông [F#7]lơi [G]Sương lam chiều [A]trong khói sương [G]phố vắng đìu [F#]hiu [G]Ngần ngại hoàng [F#]hôn [Em]chôn kín ưu [Bm]sầu Hoa [G]nở rồi [Em]tàn trăng [G]tròn rồi [F#7]khuyết Bèo [G]hợp rồi chia [F#]tan người [G]gần nhau để [F#7]rồi ly [Bm]biệt. 
Ca sỹ: Lê Minh Hiếu