Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Tam sinh tam thê Thập lý đào hoa (三生三世十里桃花)

Ca sĩ: Na Anh | Điệu: Điệu Disco | 12
[Gm]Huā kāi sānshì jiǔ niàng chéngle [Dm]wēi tián 
rén zài [Eb]mèng wài zhī mèng [F]xuè huàchéngle [Gm]qīng téng 
[Eb ]yè dēng [F]fúyáo shēng shàng kōng [Dm]lí rén hái zài [Gm]děng 
[Cm ]bù shědé bù zài yù [Adim]jiàn yǒuqíng de 
rén yuánlái bu [A7]gǎn xiāng féng 
 
(qua tone [Em]) 
táohuā duǒ [Cmaj7]duǒ 
zhǐ hèn shùn[Am7]jiān huā luò 
bā huāng xiāng [Bm]gé 
sìhǎi zài [Em]wú gē 
kàn sǐshēng qiè [Am]kuò yǒu chuán [D]shuō 
cíjù xiě zài nǐ [G]yǎndǐ nǐ zhǐ [Bsus4]yǒu wǒ [B ] 
 
shíjiān kǔ [Cmaj7]duō zhǐ dài yī [Am7]yǔ dào pò 
ruò qíng kě [Bm]dé 
qióngjìnle [Em]sān shēng sānshì xún xiāngsì lún [F#7b5]kuò 
fēn fēn hé [C]hé 
[B7]bù cuò [Em]guò 
 
(qua tone [Gm ]) 
[Gm]wàngqíng sān shēng yíhàn yě suàn [Dm]yǒuxìng 
kūnlún [Eb]xuě huàchéng fēng [F]lèi biàn qiānnián [Gm]xuán bīng 
[Eb ]yīn yūn quán[C ]cǐ kè wú [Am]shēng gùrén hái zài [Dm]děng 
[Cm ]bù shě dé bù [Eb]zài xiāng qiàn [Adim]yǒuqíng de 
rén yuánlái bu [A7]gǎn xiāng féng 
 
(qua tone [Em]) 
táohuā duǒ [Cmaj7]duǒ 
zhǐ hèn shùn[Am7]jiān huā luò 
bā huāng xiāng [Bm]gé 
sìhǎi zài [Em]wú gē 
kàn sǐshēng qiè [Am]kuò yǒu chuán [D]shuō 
cíjù xiě zài nǐ [G]yǎndǐ nǐ zhǐ [Bsus4]yǒu wǒ [B ] 
 
shíjiān kǔ [Cmaj7]duō zhǐ dài yī [Am7]yǔ dào pò 
ruò qíng kě [Bm]dé 
qióngjìnle [Em]sān shēng sānshì xún xiāngsì lún [F#7b5]kuò 
fēn fēn hé [Cmaj7]hé 
[B7]bù cuò [Em]guò 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 12
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Phim