Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Tam Thốn Thiên Đường (Bộ Bộ Kinh Tâm OST)

Ca sĩ: Nghiêm Nghệ Đan | Điệu: Điệu Ballad | 17
Hợp âm viết ở Tone [Em] 
 
[C]Tíng zài [D]zhè lǐ bù gǎn [Em]zǒu xià qù 
[C]...Ràng bēi [D]shāng wú fǎ [Em]shàng yǎn 
[C]...Xià yī [D]yè nǐ qīn shǒu [Bm]xiě shàng de lí [Em]bié 
[C]...Yóu bù de [D]wǒ jù [Em]jué 
 
[C]...Zhè tiáo lù [D]wǒ men zǒu deù [Bm]tài cōng [Em]máng 
[Am]...Yǒng bào zhe [D]bìng bù zhēn shí [G]de yù wàng 
[C]...Lái bù jí , [D]děng bù jí [Bm]huí tóu xīn [Em]shǎng 
[Am]...Mù lán [D]xiāng zhē bù [Em]zhù shāng 
 
Bù zài [C]kàn 
Tiān [D]shàng tài yáng tòu [Bm]guò yún cǎi de [Em]guāng 
Bù zài [C]zhǎo 
Yuē [D]dìng le de tiān [G]táng 
Bù zài [C]tàn 
Nǐ [D]shuō guò de rén [Bm]jiān shì shì wú [Em]cháng 
Jiè bù [C]dào de sān [D]cùn rì [Em]guāng 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 17
Tác giả: Nghiêm Nghệ Đan Thể loại: Unknown