Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.
[C]Tháng ba mùa con ong đi lấy mật 
Mùa con voi xuống sông hút nước 
[F]Mùa em đi phát rẫy làm nương 
[G]Anh vào rừng đặt [C]bẫy cài chông. 
 
Tháng ba [G]sớm sớm mẹ ra [F]rừng 
[C]Theo dấu chân [F]rùa đi [G]tìm nấm [C]mối 
Chiều [G]chiều cha chọn một góc vườn 
Dạy con trai phóng [G]lao trị hổ báo. 
 
Tháng [G]ba mùa hoa vông đang nảy nở 
[F]Cho con công [G]múa, cho con cá bơi 
Bông không rụng xuống [F]lòng suối nhỏ 
[G]Tung lên trời vạn [C]cánh sao rơi 
Hoa lách bay để [G7]lại nụ [C]cười. 
 
Tháng [C]ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ 
Làng buôn vang tiếng chiêng múa hát 
[F]Bầy chim muông cất cánh rợp trời 
[G]Sông từng đàn con [C]cá lội bơi 
Tháng ba [G]tay em dệt khăn [F]hồng. 
 
[C]Thêu cánh chim [F]trời cho [G]người em [C]mến 
Chiều [G]chiều anh dựng lại nếp nhà 
Phòng khi qua những đêm ngày giông bão 
Tháng [G]ba trời trong xanh như suối ngàn 
[F]Cho em múa [G]hát cho anh đánh chiêng 
Chiêng anh rộn núi [F]rừng buôn làng 
[G]Em ca giọng [C]vút mây xanh 
Chim hót theo nghe [G7]sao ngọt… [C]lành. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 10
Tác giả: Văn Thắng Thể loại: nhạc đỏ , Nhạc Cách Mạng