Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Thằng Bờm

Ca sĩ: Ngọc Linh | Điệu: Điệu Blues | 12
Bờm [F]ơi, Bờm ơi í a 
Chứ quạt mo, quạt mo í a 
 
Chứ quạt [F]mo đổi lấy ba bò nè 
Chứ quạt mo đổi lấy ba [C]bò chín [F]trâu 
Phú [Bb]ông ơi, phú [C]ông ơi! 
Bờm chẳng lấy bò đâu, bờm chẳng [F]lấy trâu đâu 
 
Quạt [Bb]mo đổi lấy cá [F]mè 
Quạt [Bb]mo đổi lấy cá [F]mè một ao 
Phú [Bb]ông ơi, phú [C]ông ơi 
Bờm chẳng lấy mè đâu, bờm chẳng [F]lấy ao đâu 
 
[F]Ba bò, chín [C]trâu, ao [F]sâu, [Bb]cá [C]mè 
Sao còn không chịu [F]lấy 
[F]Một bè gỗ [C]lim, con [F]chim [Bb]đồi [C]mồi 
Sao Bờm vẫn không [F]màng 
 
Bờm [F]ơi, Bờm ơi í a 
Chứ quạt mo, quạt mo í a 
 
Chứ [F]quạt mo đổi lấy một bè nè 
Chứ quạt mo đổi lấy một [C]bè gỗ [F]lim 
Phú [Bb]ông ơi, phú [C]ông ơi! 
Bờm chẳng lấy bè đâu, bờm chẳng [F]lấy lim đâu 
 
Quạt [Bb]mo đổi chim đồi [F]mồi 
Quạt [Bb]mo đổi lấy đồi [F]mồi một con 
Phú [Bb]ông ơi, phú [C]ông ơi 
Bờm chẳng lấy chim đâu, bờm chẳng [F]lấy chim đâu 
 
[F]Ba bò, chín [C]trâu, ao [F]sâu, [Bb]cá [C]mè 
Sao còn không chịu [F]lấy 
[F]Một bè gỗ [C]lim, con [F]chim [Bb]đồi [C]mồi 
Không [F]bằng nắm [Gm]xôi 
Không [C]bằng nắm [F]xôi 
 
Phú [Gm]ông xin [C]đổi nắm [F]xôi bờm cười 
Một nắm [Eb]xôi, cười há [F]ha 
 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 12
Tác giả: Ngọc Lễ Thể loại: Nhạc Thiếu Nhi