Ca sĩ

The Flob


Chưa có thông tin

1 bài hát của The Flob

Em Oii |   Thể loại: indie Rock

Verse: [Am D ] Bridge: [F G A F G E ] Chorus: [Am C D F ]- [G ] No capo  _Verse 1: [Am ]Em à em [D ]ơi [Am ]Màu mắt xanh của [D ]em đi đâu chơi mất [Am ]rồi? Em à em [D ]ơi [Am ]Kẹp tóc mua tặng [D ]em lâu rồi anh không [Am ]thấy? Em à em [D ]ơi [Am ]Chiều nắng lên thật [D ]cao nhưng lại mau ngã [Am ]màu Em à em [D ]ơi [Am ]Có thật là hôm [D ]nay em làm ca [F ]tối?  _Bridge 1: Bước ra ngoài [G ]kia ôi thế gian của loài [A ]người [F ]Trái tim của [G ]tôi nằm trên đất khô cằn [E ]cỗi!  ¬¬_Chorus: [Am ]Xóa hết vứt hết dẹp [C ]hết bỏ hết mọi thứ ám hơi [D ]em Anh biết em biết anh [F ]biết là ta chẳng [G ]qua được tuần [Am ]này! [C ]Chạy đi (x3.14) chạy đến cuối [D ]trời Chạy cho thật [F ]xa để em quên [G ]mất đường về [Am ]nhà! Ô ố ô ô, ô ố ô ô hô ố ô hồ Màu phai da [F ]tái con gà mái nhưng quả [G ]báo không chừa ai  _Verse 2: [Am ]Em à em [D ]ơi [Am ]Anh chê đời xấu [D ]xa... Nhưng đó là trước khi gặp [Am ]em [Am ]Em à em [D ]ơi [Am ]Kể từ hôm nay [D ]anh giao lại em cho cuộc [F ]đời  _Bridge 1: Bước ra ngoài [G ]kia ôi thế gian của loài [A ]người [F ]Trái tim của [G ]tôi nằm trên đất khô cằn [E ]cỗi!  _Chorus: [Am ]Xóa hết vứt hết dẹp [C ]hết bỏ hết mọi thứ ám hơi [D ]em Anh biết em biết anh [F ]biết là ta chẳng [G ]qua được tuần [Am ]này! [C ]Chạy đi (x3.14) chạy đến cuối [D ]trời Chạy cho thật [F ]xa để em quên [G ]mất đường về [Am ]nhà! Ô ố ô ô, ô ố ô ô hô ố ô hồ Màu phai da [F ]tái con gà mái nhưng quả [G ]báo không chừa ai  _Bridge 2: [F ]Đôi khi [G ]anh có nghĩ về [A ]em... [F ]Rồi tự lấy [G ]tay táng vào mặt mình một [E ]cáiiii  _Chorus: [Am ]Xóa hết vứt hết dẹp [C ]hết bỏ hết mọi thứ ám hơi [D ]em Anh biết em biết anh [F ]biết là ta chẳng [G ]qua được tuần [Am ]này! [C ]Chạy đi (x3.14) chạy đến cuối [D ]trời Chạy cho thật [F ]xa để em quên [G ]mất đường về [Am ]nhà! Ô ố ô ô, ô ố ô ô hô ố ô hồ Màu phai da [F ]tái con gà mái nhưng quả [G ]báo không chừa ai   
Ca sỹ: The Flob