Ca sĩ

Thu Huyền


Chưa có thông tin

1 bài hát của Thu Huyền

Cò Lả |   Thể loại: Unknown

Hợp âm viết ở Tone [C ]- Tone gốc E: Capo 4  Con [G ]cò cò bay lả lả bay [Am ]la Bay [C ]từ từ cửa phủ bay [Am ]ra ra cánh [C ]đồng Tình tính tang tang tính [Am ]tình Anh chàng [D ]rằng chứ anh chàng ơi Rằng có [G ]biết biết hay [C ]không? Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không?  Mình [D ]về về có [G ]nhớ [C ]nhớ ta [Am ]chăng Em [C ]về về em [G ]nhớ hàm [C ]răng chứ anh chàng [Am ]cười Tình tính [C ]tang tang tính [Am ]tình Anh chàng [C ]rằng ới anh chàng [G ]ơi Rằng có biết biết hay [C ]không? Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không?  Năm [G ]quan, quan đổi lấy, lấy miệng [Am ]cười Mười [C ]quan anh chẳng tiếc, tiếc người người có duyên Tình tính tang tang tính [Am ]tình Anh chàng rằng chứ anh chàng [G ]ơi Rằng có biết biết hay [C ]không? Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không?  Em [G ]còn còn có bảy bảy lượng [Am ]vàng Em [C ]đem ra chợ bán lấy [Am ]tiền tiền vô [C ]anh Tình tính tang tang tính [Am ]tình Anh [D ]chàng rằng chứ anh chàng ơi Rằng có [G ]biết biết hay [C ]không? Rằng có [G ]nhớ nhớ hay [C ]không? (Rằng có [G ]nhớ nhớ em [C ]chăng?) 
Ca sỹ: Thu Huyền