Ca sĩ

Thy Phương


Chưa có thông tin

1 bài hát của Thy Phương

Vinh quang tám chữ vàng |   Thể loại: nhạc đỏ

Tone Khánh Ngọc là Eb. Capo 3 chơi C  1. Vang danh [C ]dòng giống Lạc Hồng rồng [Em ]tiên Phụ nữ Việt [Dm ]Nam vinh [G ]quang tám chữ [C ]vàng Bà Triệu Bà [Am ]Trưng đánh giặc ngoại [Dm ]xâm Viết trang sử [G ]vàng lẫy lừng cho núi sông  2. Nơi chiến [C ]trường mở đường và tải [Em ]thương Phụ nữ Việt [Dm ]Nam kiên [G ]trung đến lạ [C ]thường Hàng ngàn cô [Am ]gái chẳng màng tuổi [Dm ]xuân Ước mơ riêng [G ]đành gác lại vì quê [C ]hương  ĐK: Mẹ Việt [F ]Nam hy sinh một lòng sắt [C ]son Dâng hiến non [Em]sông trái tim [Am ]vạn đứa những [Dm ]con Ôi phi thường rưng rưng nước [G ]mắt Tổ quốc yêu [Em]thương luôn bên [Dm]mẹ người không cô [G ]đơn  Nỗi hờn [F ]căm kiên gan bền da đấu [C ]tranh Khí phách hiên [Em]ngang trước quân [Am ]thù thường vẻ [Dm ]vang Nữ anh hùng tinh hoa đất [G ]nước Chiến thắng hôm nay có bao người con gái đẹp [C ]thay [Dm G ]  3. Tứ đức [C ]lạc quân vạn từ ngàn [Em ]xưa Ngọn lửa tình [Dm ]thương luôn sưởi [G ]ấm gia [C ]đình Phụ nữ ngày [Am ]nay góp phần dựng [Dm ]xây Nước Việt huy [G ]hoàng ánh dương bừng chiếu bốn [C ]phương 
Ca sỹ: Thy Phương , Khánh Ngọc