Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Tiếng hát trên sông Lô

Ca sĩ: Thái Hiền , Duy Quang | Điệu: chọn điệu | 8
Tone chuan Bm-B-Dm-D. Capo 2 chơi Am-A-Cm-C 
1. Trên nước sông [Am ]Lô, thuyền tôi buông lái như [Am7]xưa 
Sau lúc phong [Dm ]ba, thuyền tôi [G]qua bến qua [Am ]bờ 
Ai nhớ sông [F ]Lô, giặc lên [G]ăn cướp dân [Am ]ta 
Tôi nhớ sông [D ]Lô, ngày qua chôn xác quân [G]thù 
Khoan hỡi khoan [Am ]hò hò [G ]khoan [Am ] 
 
Hò: Hỡi cô con [Am]gái, giặt yếm bên [D]bờ 
Thuyền tôi đậu bến sông [Am]Lô 
Nửa [D]đêm nghe tiếng quân [Am]thù thở [D]than 
 
[A Bm E A ] 
ĐK: 
Than [A ]rằng: Khoan hỡi hò [C#m ]khoan 
Hôm [F#m ]nào chiến sĩ Việt [A/E ]Nam 
Trên [C#m]dòng sông mênh [Bm ]mông 
Súng [G]thần công vang [A/E ]vang 
Sông [A]mờ hoen máu thực [C#m ]dân 
Hai [F#m ]nghìn quân cướp vùi [A/E ]thân 
Oai [C#m]hùng thay Lô [Bm ]Giang 
Oai [E]hùng thay Lô [A ]Giang 
 
[G Cm ] 
2. Trên nước sông [Cm ]Lô, thuyền ơi, ta hát say [Cm7]sưa 
Quân cướp tham [Fm ]ô ngày nao [Bb]đã chết không [Cm ]ngờ 
Sông nước hôm [Ab ]qua còn reo [Bb]như gió như [Cm ]mưa 
Sông nước hôm [F ]nay lại trôi êm ái như [Bb]xưa 
Khoan hỡi khoan [Cm ]hò hò [Bb ]khoan 
 
Hò: Hỡi anh Vệ [Cm]Quốc cầm súng ngang [F]tàng 
Thuyền tôi đậu bến Tuyên [Cm]Quang 
Nửa [F]đêm trông ánh trăng [Cm]vàng nhớ [F]anh 
 
Ca [C ]rằng khoan hỡi hò [Em ]khoan 
Hôm [Am ]nào chiến sĩ Việt [C/G ]Nam 
Trên [Em]dòng sông mênh [Dm ]mông 
Súng [Bb]thần công vang [C/G ]vang 
Sông [C]mờ hoen máu thực [Em ]dân 
Hai [Am ]nghìn quân cướp vùi [C/G ]thân 
Oai [F]hùng thay Lô [Dm ]Giang 
Oai [G]hùng thay Lô [C ]Giang 
 
2. Trên nước sông [Cm ]Lô, thuyền ơi, ta hát say [Cm7]sưa 
Quân cướp tham [Fm ]ô ngày [Bb]nao đã chết không [Cm ]ngờ 
Sông nước hôm [F ]qua còn [Bb]reo như gió như [Cm ]mưa 
Sông nước hôm [F ]nay lại trôi êm ái như [Bb]xưa 
Khoan hỡi khoan [Cm ]hò (khoan hỡi khoan hò) hò [Bb ]khoan 
 
Hò: Hỡi [Cm]anh du kích tập bắn trên [F]rừng 
Thuyền tôi đậu bến Loan [Cm]Hùng 
Bình [F]minh nghe tiếng chim [Cm]rừng líu [F]lo 
 
Chim [C ]rằng khoan hỡi hò [Em ]khoan 
Hôm [Am ]nào chiến sĩ Việt [C/G ]Nam 
Trên [F]dòng sông mênh [Dm ]mông 
Súng [Bb]thần công vang [C/G ]vang 
Sông [C]mờ hoen máu thực [C#m ]dân 
Hai [Am ]nghìn quân cướp vùi [C/G ]thân 
Oai [F]hùng thay Lô [Dm ]Giang 
Oai [G]hùng thay [Fm]Lô [C ]Giang 
 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 8
Tác giả: Phạm Duy Thể loại: Nhạc Quê Hương