Nhạc sĩ

Tô Hoài


Chưa có thông tin

1 bài hát của Tô Hoài

Bài ca trên núi |   Thể loại: Nhạc Trữ Tình

[Em]Hơ hơ….ơ ơ…….hơ hơ…. Đầu trời có sao chiều sao sớm Đầu núi kia có ớ ơ hai [D]người Dù đi cùng [Em]trời, dù đi khắp [G]núi Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều Núi chỉ có hai người, hai [Am]người yêu [G]nhau  [Em]Hơ hơ ơ ớ ơ…. hơ hơ…. Đầu trời có sao chiều sao sớm Đầu núi kia có ớ ơ hai [D]người Dù đi cùng [Em]trời, dù đi khắp [G]núi Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều Núi chỉ có hai người, hai [Am]người yêu [G]nhau  [Em]Hơ… rừng chiều có tiếng khèn ai đó Khèn hát lên những lời mong [D]chờ Đường đi về [Em]rừng, đường đi xuống [G]núi Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều Núi chỉ có hai người, hai [Am]người yêu [G]nhau  Đường đi về [Em]rừng, đường đi xuống [G]núi Trời chỉ [C]có, chỉ [D]có sao sớm sao [Em]chiều Núi chỉ có hai người, hai [D]người yêu [Em]nhau 
Ca sỹ: Trọng Tấn