Ca sĩ

Tô Vận Doanh


Chưa có thông tin

1 bài hát của Tô Vận Doanh

Dã Tử / 野子 |   Thể loại: Nhạc Hoa

tone gốc Bb (có thể chơi C)  [C]...Zěnme dàfēng yuè hěn [Am]wǒ xīn yuè dàng [C]huàn rú yīsī chéntǔ suí fēng zìyóu [G]de zài kuáng wǔ [C]wǒ yào wò jǐn shǒuzhōng jiāndìng [Am]què yòu piāosàn de yǒngqì [F]wǒ huì biàn chéng jùrén [C]tà zhuó lìqì cǎizhe mèng  [C]zěnme dàfēng yuè hěn [Am]wǒ xīn yuè dàng [C]yòu rú yīsī xiāo shā suí fēng qīngpiāo [G]de zài kuáng wǔ [C]wǒ yào shēn mái xīntóu shàng bǐngchí [Am]què yòu zhòng xiǎo de yǒngqì [F]yīzhí wǎng dàfēng chuī de fāngxiàng zǒu [G]guòqù  [C]chuī a chuī a wǒ de jiāo'ào fàngzòng [Em]chuī a chuī bù huǐ wǒ chúnjìng huāyuán rèn fēng [F]chuī rèn tā luàn huǐ bù miè shì wǒ [G]jìntóu de zhǎnwàng  [C]chuī a chuī a wǒ chìjiǎo bù hàipà [G]chuī a chuī a wúsuǒwèi rǎoluàn wǒ nǐ kàn [C]wǒ zài yǒnggǎn de wéixiào nǐ [Fm]kàn wǒ zài yǒnggǎn [G]de qù huīshǒu [C]a  [F]shì nǐ ma huì gěi wǒ yī shàn xīnfáng ràng wǒ [Em]yǒnggǎn qián xíng [Dm7]shì nǐ ya huì gěi wǒ yī shàn dēng chuāng ràng wǒ [G]ràng wǒ wúsuǒwèijù  (lên 1/2 cung) [C#]chuī a chuī a wǒ de jiāo'ào fàngzòng [Fm]chuī a chuī bù huǐ wǒ chúnjìng huāyuán rèn fēng [A#m]chuī rèn tā luàn huǐ bù miè shì wǒ [G#]jìntóu de zhǎnwàng  [C#]chuī a chuī a wǒ chìjiǎo bù hàipà [G#]chuī a chuī a wúsuǒwèi rǎoluàn wǒ nǐ kàn [A#m]wǒ zài yǒnggǎn de wéixiào nǐ [F#m]kàn wǒ zài yǒnggǎn [G#]de qù huīshǒu [C#]a  [C#]zěnme dàfēng yuè hěn [Bbm]wǒ xīn yuè dàng [F#]wǒ huì biàn chéng jùrén [C#]tà zhuó lìqì cǎizhe mèng 
Ca sỹ: Hebe Tian (S.H.E) , Tô Vận Doanh