Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài

Ca sĩ: Mai Khôi , Ngọc Hà , Trần Thái Hòa | Điệu: Điệu Slow | 6
Tone Mai Khôi B: (Capo 2 chơi A) 
Intro: [A C D F ]x 4 
 
Thuở |[A]ấy em [C]vừa thôi kẹp |[D]tóc [F ] 
Thuở |[A]ấy anh [C]vừa thôi học |[D]xong [F ] 
Yêu |[C]anh, yêu [D]anh em làm |[A]thơ [D ] 
Yêu |[A]em, yêu [D]em anh soạn |[F]nhạc. [G ] 
 
Thuở |[A]ấy thơ [C]còn non mùi |[D]sữa [F ] 
Thuở |[A]ấy tiếng [C]đàn nghe vụng |[D]quá [F ] 
Cho |[C]nên không [D]khoe nhau bài |[A]thơ [D ] 
Cho |[A ]nên không [D]khoe nhau bài |[F]nhạc. 
 
Ở [G]nhà mẹ dạy câu |[A]ca 
Mang ra cho anh nghe |[F]nhé 
Ở nhà mẹ dạy câu |[C]ru 
Mang ra cho nhau ghi |[G]nhớ 
|[A]A à! | Lan huệ sầu |[A]ai lan [D]huệ héo 
|[D]Lan huệ sầu [C]đời trong |[G]héo ngoài [D]tươi.|[D ] 
 
Từ |[A]đó ta [C]thành đôi tình |[D]nhân [F ] 
Từ |[A]đó ta [C]cùng vui tình |[D]xuân [F ] 
Yêu |[C]nhau, yêu [D]nhau theo thời |[A]gian [D ] 
Xa |[A]nhau, xa [D]nhau theo mộng |[F]tàn. [G ] 
 
Từ |[A]đó em [C]làm dâu người |[D]ta [F ] 
Từ |[A]đó anh [C]thành anh nghệ |[D]sĩ [F ] 
Em |[C]thôi, em [D]thôi không làm |[A]thơ [D ] 
Em |[A]yên, em [D]yên vui chuyện |[F]nhà. 
 
Còn [G]đời người bạn năm |[A]nao 
Trôi theo, trôi theo cơm |[F]áo 
Cười đùa đàn địch xôn |[C]xao 
Nhưng không quên câu hoa |[G]héo 
|[A]A |à! |Lan huệ sầu |[A]ai lan huệ [D]héo 
|[D]Lan huệ sầu [C]đời trong |[G]héo ngoài [D]tươi.|[D ] 
 
(Giang Tau) 
 
Đời |[A]sống trôi [C]hoài không nghỉ |[D]ngơi [F ] 
Đời |[A]sống kéo [C]dài cõi trần |[D]ai [F ] 
Con |[C]tim, con [D]tim gieo ngàn |[A]nơi [D ] 
Anh |[A]yêu, anh [D]yêu cũng nhiều |[F]rồi [G ] 
 
Lòng |[A]vẫn thương [C]người em tuổi |[D]thơ [F ] 
Lòng |[A]vẫn nhớ [C]tình duyên ngày |[D]xưa [F ] 
Bao |[C]nhiêu, bao [D]nhiêu thiên trường |[A]ca [D ] 
Không |[A]qua, không [D]qua câu mẹ |[F]hò 
 
Ngày [G]nào mẹ dạy câu |[A]ca 
Đôi ta ru nhau trong |[F]gió 
Ngày rày đọc lại câu |[C]thơ 
Mưa rơi, mưa rơi trên |[G]má. 
|[A]A à ! |Tóc mai sợi |[A]vắn sợi [D]dài 
|[D ]Lấy nhau chẳng |[A]đặng, thương [G]hoài ngàn |[D]năm. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 6
Tác giả: Phạm Duy Thể loại: Unknown