Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Tôi Không Cô Đơn

Ca sĩ: Lưu Ánh Loan | Điệu: chọn điệu | 30
Tone chuan la Fm. Capo 1 choi Em 
Tôi không cô [Em]đơn vì anh gian anh dối 
Quen cho tôi [C]vay nhiều cay đắng lâu [Em]nay 
Tay đang trong [Am]tay xưa tôi đây [C]hay 
Lời ái ân vơi [G]đầy chỉ là cơn gió heo [B7]mây. 
 
Tôi không cô [Em]đơn vì tôi hay tôi biết 
Anh yêu cho [C]vui bằng ngôn ngữ trên [Em]môi 
Nên anh xa [Am]tôi, nên ai chung [C]đôi 
Bài toán anh xong [G]rồi, phương [B7]trình số thừa là [Em]tôi. [Am Em ] 
 
Cô đơn mà [G]chi, [Am]cô đơn làm [Em]gì 
Khi người yêu bỏ ra [A]đi 
Không [Em]lời thăm hỏi phân [A]trình 
Cô đơn mà [C]chi, cô đơn được [G]gì 
Khi [Em]tình tôi chẳng ra [A]gì 
Thêm [C]gầy héo tuổi Xuân [Em]thì. [A Em ] 
 
Tôi không cô [Em]đơn, mà cô đơn chi nữa 
Trăm phong thơ [C]anh còn muôn dấu con [Em]tem 
Nay đem thơ [Am]anh cho trăng khuya [C]xem 
Rồi đốt lên ven [G]thềm nghe [G7]mình không còn cô [Em]đơn. [Am Em] 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 30
Tác giả: Vinh Sử Thể loại: Trữ Tình