Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Tôi sẽ đi thăm

Ca sĩ: Khánh Ly | Điệu: chọn điệu | 11
Tone chuan la Ab. Capo 1 choi G 
 
Khi đất nước [G]tôi thanh bình tôi [Am]sẽ đi [D]thăm 
Tôi sẽ đi [G]thăm một phố đầy hầm 
Đi [D]thăm một con đường nhiều [G]hố 
Khi đất nước tôi không còn chiến [D]tranh 
Bạn bè mấy [G]đứa [D]vừa xanh nấm [G]mồ [D ] 
 
Khi đất nước [G]tôi thanh bình tôi [Am]sẽ đi [D]thăm 
Tôi sẽ đi [G]thăm cầu gẫy vì mìn 
Đi [D]thăm hầm chông và mã [G]tấu 
Khi đất nước tôi không còn giết [D]nhau 
Trẻ con đi [G]hát [D]đồng dao ngoài [G]đường 
 
Khi đất nước [C]tôi thanh [G]bình tôi [Em]sẽ đi không [G]ngừng 
Sài Gòn ra Trung [Am]Hà Nội vô [Em]Nam 
Tôi [D]đi chung cuộc [G]mừng 
Và mong sẽ [D]quên chuyện non nước [G]mình 
 
Khi đất nước [G]tôi thanh bình tôi [Am]sẽ đi [D]thăm 
Tôi sẽ đi [G]thăm nhiều nghĩa địa buồn 
Đi [D]xem mộ bia đều như [G]nấm 
Khi đất nước tôi không còn chiến [D]tranh 
Mẹ già lên [G]núi [D]tìm xương con [G]mình 
 
Khi đất nước [G]tôi thanh bình tôi [Am]sẽ đi [D]thăm 
Tôi sẽ đi [G]thăm làng xóm thành đồng 
Đi [D]thăm từng khu rừng cháy [G]nám 
Khi đất nước tôi không còn giết [D]nhau 
Mọi người ra [G]phố [D]mời rao nụ [G]cười 
 
Khi đất nước [C]tôi thanh [G]bình tôi [Em]sẽ đi không [G]ngừng 
Sài Gòn ra Trung [Am]Hà Nội vô [Em]Nam 
Tôi [D]đi chung cuộc [G]mừng 
Và mong sẽ [D]quên chuyện non nước [G]mình 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 11
Tác giả: Trịnh Công Sơn Thể loại: Nhạc Trữ Tình